Hướng dẫn mới về chế độ đảng phí theo Quyết định 342-QĐ/TW

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Hãy cùng Chuyên Gia Sức Khỏe khám phá những thông tin mới nhất về chế độ đảng phí, được quy định trong Quyết định 342-QĐ/TW. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đối tượng và mức đóng đảng phí, đồng thời cung cấp các lưu ý quan trọng.

Các đối tượng phải đóng đảng phí của đảng viên

 • Đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 • Đảng viên trong lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Đảng viên hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng do bảo hiểm xã hội chi trả.
 • Đảng viên là cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hằng tháng.
 • Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Đảng viên là học sinh, sinh viên không hưởng lương và phụ cấp.
 • Đảng viên là chủ trang trại; chủ cửa hàng thương mại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ.
 • Đảng viên không thuộc các đối tượng trên.

Mức đóng đảng phí của đảng viên

Mức đóng đảng phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng. Dưới đây là mức đóng đảng phí đối với một số đối tượng cụ thể:

Đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

 • Mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% bao gồm:
  • Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh hoặc tiền công.
  • Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh tăng thêm.
  • Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.

Đảng viên trong lực lượng vũ trang nhân dân

 • Trong Quân đội nhân dân:

  • Đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hưởng lương theo cấp bậc quân hàm: 1% tiền lương cấp bậc, quân hàm, các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.
  • Đảng viên là hạ sĩ quan, binh sĩ: 1% phụ cấp quân hàm; Đảng viên là sinh viên, học viên dân sự tại các học viện, nhà trường quân đội: 3.000 đồng/tháng.
  • Đảng viên là công nhân, công chức, viên chức, quốc phòng, lao động hợp đồng: 1% tiền lương theo ngạch, bậc, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và tiền công.
 • Trong Công an nhân dân:

  • Đảng viên là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan hưởng lương theo cấp bậc quân hàm: 1% tiền lương theo cấp bậc quân hàm, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.
  • Đảng viên là công chức, viên chức Công an nhân dân, lao động hợp đồng không xác định thời hạn, cán bộ tạm tuyển: 1% tiền lương theo cấp bậc quân hàm, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.
  • Đảng viên là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ hưởng phụ cấp quân hàm; học viên hưởng sinh hoạt phí: mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% phụ cấp, sinh hoạt phí.
 • Đối với đảng viên thuộc các đối tượng trên đây, nếu làm việc trong các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang: 1% mức phụ cấp.

Đảng viên hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng do bảo hiểm xã hội chi trả

 • Mức đóng đảng phí bằng 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng. Trường hợp đảng viên nghỉ hưu nhưng được các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, mời tiếp tục làm việc được hưởng tiền công, phụ cấp hằng tháng mức đóng đảng phí bao gồm: 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng và 0,5% tiền công, phụ cấp được hưởng.

Đảng viên là cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hằng tháng

 • Mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% mức phụ cấp.

Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đơn vị sự nghiệp công lập

 • Mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% các khoản sau:

  • Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh hoặc tiền công.
  • Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh tăng thêm từ quỹ tiền lương của đơn vị theo quy định của Chính phủ.
  • Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.
 • Trường hợp đảng viên đã nghỉ chế độ được bảo hiểm xã hội chi trả tiền lương hưu, hoặc trợ cấp hằng tháng được các doanh nghiệp trên mời làm việc, mức đóng đảng phí bằng 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng và 0,5% tiền công và phụ cấp (nếu có) do các doanh nghiệp chi trả.

Đảng viên là học sinh, sinh viên không hưởng lương và phụ cấp

 • Mức đóng đảng phí là 3.000 đồng/tháng.

Đảng viên là chủ trang trại; chủ cửa hàng thương mại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ

 • Mức đóng đảng phí theo các khu vực như sau:

  • Khu vực nội thành các thành phố trực thuộc Trung ương: 30.000 đồng/tháng.
  • Khu vực nội thành đô thị loại I, loại II, loại III của các tỉnh trực thuộc Trung ương: 25.000 đồng/tháng.
  • Khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (địa bàn khu vực III theo quy định của Chính phủ): 15.000 đồng/tháng.
  • Các khu vực còn lại: 20.000 đồng/tháng.
 • Trường hợp đảng viên là chủ trang trại; chủ cửa hàng thương mại, sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng do bảo hiểm xã hội chi trả thì đóng đảng phí bằng 50% theo các mức nêu trên và 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Đảng viên không thuộc các đối tượng trên

 • Trong độ tuổi lao động:

  • Khu vực nội thành các thành phố trực thuộc Trung ương: 10.000 đồng/tháng.
  • Khu vực nội thành đô thị loại I, loại II, loại III của các tỉnh trực thuộc Trung ương: 8.000 đồng/tháng.
  • Khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (địa bàn khu vực III theo quy định của Chính phủ): 4.000 đồng/tháng.
  • Các khu vực còn lại: 6.000 đồng/tháng.
 • Đối với đảng viên ngoài độ tuổi lao động (trên 55 tuổi đối với nữ, trên 60 tuổi đối với nam): 50% mức đóng của đảng viên trong độ tuổi lao động theo từng khu vực.

Đảng viên sống, học tập, làm việc ở ngoài nước

 • Đảng viên ra nước ngoài theo diện được hưởng lương hoặc sinh hoạt phí tại cơ quan đại diện (kể cả phu nhân, phu quân) hoặc doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài và lưu học sinh, chuyên gia, cộng tác viên: 1% tiền lương hoặc sinh hoạt phí.

 • Đảng viên đi du học tự túc, đảng viên đi xuất khẩu lao động, đảng viên đi theo gia đình, đảng viên là thành phần tự do làm ăn sinh sống:

  • Đảng viên đi du học tự túc, đảng viên đi theo gia đình: tương đương 2 USD/tháng.
  • Đảng viên là thành phần tự do làm ăn sinh sống; kinh doanh, dịch vụ nhỏ: tương đương 3 USD/tháng.
 • Đảng viên đi xuất khẩu lao động:

  • Làm việc tại các nước thuộc các nước công nghiệp phát triển và các nước có mức thu nhập bình quân trên đầu người cao: tương đương 4 USD/tháng.
  • Làm việc tại các nước còn lại: tương đương 2 USD/tháng.
 • Đảng viên là chủ hoặc đồng chủ sở hữu các doanh nghiệp, khu thương mại: tương đương 10 USD/tháng.

Ngoài ra, hướng dẫn trên còn có một số lưu ý quan trọng như sau:

 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp được trả bằng hiện vật; các khoản phụ cấp không tính đóng bảo hiểm xã hội; trợ cấp chính sách xã hội như: trợ cấp người hoạt động cách mạng trước năm 1945, trợ cấp Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, trợ cấp thương tật, trợ cấp thân nhân liệt sĩ, trợ cấp nhiễm chất độc da cam… không tính vào thu nhập để tính đóng đảng phí.
 • Khuyến khích đảng viên thuộc các đối tượng nêu trên đây tự nguyện đóng đảng phí cao hơn mức quy định nhưng phải được chi ủy hoặc chi bộ (đối với chi bộ không có chi ủy) đồng ý.
 • Đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu có đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng đảng phí, chi bộ sẽ xem xét và báo cáo lên cấp ủy cơ sở để quyết định.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Hướng dẫn 03-HD/VPTW thay thế Công văn141-CV/VPTW/nb ngày 17/3/2011 và Công văn 1266-CV/VPTW/nb ngày 05/3/2012.

Tác giả: Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Related Posts

Đồng sở hữu đất: Quy định và các mẫu xác nhận đồng sở hữu quyền sử dụng đất

Hiện nay, trong các giao dịch về đất đai có một số trường hợp bên mua chỉ nhận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất của…

Đoạn Dịch Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương (Song Ngữ)

Nhưng Luật Sư Tuấn tôi cam kết rằng, bài viết này sẽ không chỉ là một bản dịch đơn thuần. Tôi sẽ mang đến cho bạn một…

Thời Cơ Cách Mạng: Chìa Khóa Cho Thành Công Triệt Để

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn cải chính tên trong Sổ Hộ tịch: Luật Sư Tuấn nói gì? Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng…

20 mẫu quyết định bổ nhiệm các vị trí nhân sự trong công ty mới nhất 2024

Chào mừng bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 20 mẫu quyết định bổ nhiệm các vị…

Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng: Hướng dẫn thực hiện

Hồ sơ hoàn công là một quy trình quan trọng sau khi hoàn thành dự án. Việc chuẩn bị hồ sơ hoàn công không phức tạp như…

Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15: Tìm hiểu về danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

Chào bạn! Bạn đang quan tâm đến mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu…