Mẹo quan trọng khi thanh lý tài sản cố định

Rate this post

Image

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Bạn có biết rằng khi thanh lý tài sản cố định, việc chuẩn bị hồ sơ và kế toán là vô cùng quan trọng? Hãy cùng tôi tìm hiểu những điều này qua các bước dưới đây để đảm bảo quy trình được suôn sẻ và không gặp trục trặc.

Đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định

Căn cứ vào kết quả kiểm kê và sử dụng TSCĐ tại doanh nghiệp, bộ phận có TSCĐ cần thanh lý phải lập đơn đề nghị để trình lãnh đạo công ty phê duyệt. Trong đơn đề nghị này, cần ghi rõ loại hàng hóa thanh lý, tình trạng chất lượng, số lượng và lí do thanh lý.

Quyết định Thanh lý TSCĐ

Quyết định thanh lý TSCĐ là tài liệu chứng nhận Giám đốc chấp thuận việc thanh lý TSCĐ. Căn cứ vào quyết định này, đơn vị tiến hành thanh lý tài sản cố định. Quyết định này bao gồm các nội dung như tên công ty, số hiệu Quyết định, ngày/tháng/năm ra Quyết định, tài sản cố định đem đi thanh lý và chữ ký của Giám đốc.

Quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ

Mục đích của quyết định này là xác nhận và thông báo việc thành lập hội đồng xử lý tài sản cố định cần thanh lý. Mẫu quyết định này đã quy định rõ các điều khoản và kế toán cần lưu ý ghi đầy đủ thành phần tham gia trong hội đồng.

Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ

Biên bản này ghi chép lại các nội dung đã được bàn và thống nhất trong buổi họp liên quan đến việc kiểm định chất lượng và giá trị của tài sản, kết quả định giá, hình thức xử lý TSCĐ… và là căn cứ để tiến hành các bước tiếp theo.

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Biên bản kiểm kê tài sản cố định có mục đích xác nhận số lượng và hiện trạng của tài sản, từ đó so sánh với sổ sách kế toán để biết chênh lệch giữa sổ sách và thực tế. Kế toán lấy đó làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi số kế toán chênh lệch.

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Biên bản này ghi chép lại kết quả đánh giá về chất lượng và giá trị còn lại của tài sản, là căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan. Nội dung biên bản cần có thông tin của các thành viên tham gia đánh giá trong hội đồng thanh lý TSCĐ, số hiệu TSCĐ, giá trị còn lại sau đánh giá và giá trị chênh lệch.

Biên bản thanh lý tài sản cố định

Biên bản này là xác nhận việc thanh lý TSCĐ và là căn cứ để kế toán ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản cho phòng kế toán và 1 bản cho bộ phận quản lý tài sản.

Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý

Hợp đồng này xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, bên thanh lý và bên mua.

Hóa đơn bán TSCĐ

Hóa đơn này yêu cầu bên mua thanh toán giá trị đơn hàng. Sau khi thanh toán hoàn tất, bên bán xác nhận vào hóa đơn. Hóa đơn này mỗi bên giữ một bản.

Biên bản giao nhận TSCĐ

Biên bản này xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn tất các thủ tục giao dịch và là căn cứ để kế toán ghi nhận vào sổ sách.

Biên bản hủy tài sản cố định

Biên bản này xác nhận việc loại bỏ tài sản ra khỏi danh mục tài sản của công ty.

Thanh lý hợp đồng

Mục đích của thanh lý hợp đồng là ghi nhận những nội dung đã hoàn tất và chưa hoàn tất trong hợp đồng, cũng như xác nhận lại công việc và các nghĩa vụ phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Trên đây là chi tiết các công việc cần thực hiện khi có quyết định thanh lý tài sản cố định, cùng với đó là bộ hồ sơ cần chuẩn bị. Đảm bảo việc chuẩn bị hồ sơ và kế toán đúng quy trình sẽ giúp doanh nghiệp và bên mua tránh gặp rắc rối pháp lý và đảm bảo sổ sách kế toán chính xác.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng mua bán song ngữ…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và phụ…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…