Hướng dẫn lập và trình bày bảng cân đối kế toán năm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 8)

Rate this post

Image

Cùng Luật Sư Tuấn tiếp tục khám phá về cách lập và trình bày bảng cân đối kế toán năm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Trước khi lên chi tiết, hãy cùng tìm hiểu quy định chung về việc lập và trình bày bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với quy định của Pháp luật.

1. Lập và trình Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các khái niệm cơ bản. Bảng cân đối kế toán là một tài liệu quan trọng, phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Để đạt được tính chính xác và tin cậy trong việc lập bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định sau:

1.4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Mẫu B01-DN)

Cùng tìm hiểu về các chỉ tiêu quan trọng trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

1.4.2. Tài sản dài hạn (Mã số 200)

Tài sản dài hạn là những tài sản mà doanh nghiệp sở hữu và sử dụng trong thời gian dài hơn 12 tháng. Điển hình như chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại và tài sản dài hạn khác.

  • Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261): Chỉ tiêu này phản ánh số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa, dịch vụ có thời hạn trên 12 tháng. Ví dụ như lợi thế thương mại và lợi thế kinh doanh chưa được phân bổ vào chi phí tại thời điểm báo cáo.

  • Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 262): Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản thuế thu nhâp hoãn lại tại thời điểm báo cáo. Đối với các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số thuế hoãn lại phải trả sẽ được bù trừ với tài sản thuế hoãn lại.

  • Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn (Mã số 263): Chỉ tiêu này phản ánh giá trị thuần của thiết bị, vật tư, phụ tùng dùng để dự trữ, thay thế, phòng ngừa hư hỏng của tài sản. Đây là những tài sản không đủ tiêu chuẩn để phân loại là tài sản cố định và có thời gian dự trữ trên 12 tháng.

  • Tài sản dài hạn khác (Mã số 268): Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản dài hạn khác ngoài các tài sản dài hạn đã nêu trên. Đây có thể là các vật phẩm có giá trị để trưng bày, bảo tàng, giới thiệu truyền thống, lịch sử… không dự định bán trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo.

1.4.3. Tổng cộng tài sản (Mã số 270)

Tổng cộng tài sản là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng trị giá tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, bao gồm cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

1.4.4. Nợ phải trả (Mã số 300)

Nợ phải trả là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh số nợ phải trả tại thời điểm báo cáo, gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật, Luật Sư Tuấn khuyến nghị doanh nghiệp nên tuân thủ các quy định về lập và trình bày bảng cân đối kế toán năm theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

Hãy đón đọc phần tiếp theo để tìm hiểu thêm về cách lập và trình bày bảng cân đối kế toán năm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Xem tiếp >>

Ảnh minh họa – Nguồn từ Internet


Luật Sư Tuấn – Đối tác tin cậy của bạn trong lĩnh vực pháp luật

Với sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm lâu năm, Luật Sư Tuấn là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp trong việc tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Luật Sư Tuấn. Luật Sư Tuấn – Đồng hành cùng bạn trên con đường pháp luật.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính- Chế độ kế toán Doanh nghiệp Thông tư 15/2019/TT-BXD: Hướng dẫn xác định đơn…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL: Việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng,…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Sơ đồ hạch toán tài khoản 511 theo Thông tư 200 đúng luật 2022 Hướng dẫn tài khoản 642 (chi phí quản…