Một số điểm mới cơ bản của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai – UBND huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Rate this post

Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Quy định này có tác dụng kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2020. Nghị định 91 thay thế cho Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ (Nghị định 102).

Về bố cục của Nghị định

Nghị định 91/2019/NĐ-CP có 4 chương, 44 điều, tăng 6 điều so với Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ.

Về đối tượng áp dụng

Nghị định 91/2019/NĐ-CP chia thành 2 nhóm đối tượng, bao gồm hộ gia đình, cộng đồng dân cư và cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (được gọi chung là cá nhân) và tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở tôn giáo (được gọi chung là tổ chức). Điều này cho thấy, trong Nghị định 91/2019/NĐ-CP, cơ sở tôn giáo đã được xem là một tổ chức chứ không được xem là một đối tượng áp dụng riêng biệt như trong Nghị định 102/2014/NĐ-CP.

Về giải thích từ ngữ

 • Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã cung cấp định nghĩa chi tiết về hành vi “lấn đất”, mô tả rõ ràng: Lấn đất là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép hoặc không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép.

 • Đối với hành vi “chiếm đất”, Nghị định 91/2019/NĐ-CP không chỉ thừa kế quy định từ Nghị định 102/2014/NĐ-CP mà còn bổ sung thêm một số trường hợp chiếm đất, bao gồm:

  • Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép;

  • Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân đó cho phép;

  • Sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp);

  • Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

 • Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã bổ sung quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 2 năm và xác định rõ hành vi đang thực hiện và hành vi đã kết thúc để tính thời hiệu xử phạt. Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, thời hiệu sẽ được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Trong trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến, thời hiệu xử phạt là 2 năm và cách tính thời hiệu tương tự như trên đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Hình thức xử phạt

Ngoài các hình thức xử phạt đã ghi nhận trong Nghị định 102/2014/NĐ-CP, Nghị định 91/2019/NĐ-CP còn bổ sung hình thức xử phạt bổ sung, bao gồm tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 6 đến 9 tháng hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai từ 9 đến 12 tháng. Ngoài ra, Nghị định 91/2019/NĐ-CP còn bổ sung hình thức xử phạt bổ sung, bao gồm tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả đã được quy định trong Nghị định 102/2014/NĐ-CP, Nghị định 91/2019/NĐ-CP còn bổ sung thêm các biện pháp, bao gồm:

 • Đối với biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, Nghị định 91/2019/NĐ-CP đã giao cho UBND cấp tỉnh quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm dựa trên tình hình thực tế ở địa phương.

 • Bổ sung biện pháp buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất.

 • Buộc sử dụng đất đúng mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất.

Bổ sung điều khoản xác định số lợi bất hợp pháp

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP đã hướng dẫn cách tính số lợi bất hợp pháp từ vi phạm hành chính. Ví dụ, trong trường hợp sử dụng đất sang mục đích khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, số lợi bất hợp pháp có được sẽ được tính bằng giá trị chênh lệch của loại đất trước và sau khi vi phạm, tính trên diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian vi phạm.

Bổ sung cách xác định diện tích đất vi phạm

 • Trường hợp vi phạm toàn bộ diện tích thửa đất, diện tích sẽ được xác định dựa trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

 • Trường hợp vi phạm toàn bộ diện tích thửa đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng có bản đồ địa chính, bản đồ địa chính sẽ được sử dụng để xác định; nếu không có bản đồ địa chính nhưng có bản đồ khác đã được sử dụng quản lý đất đai tại địa phương, bản đồ đó sẽ được sử dụng để xác định.

Qua những điểm mới cơ bản được trình bày trong Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, mong rằng, hoạt động quản lý nhà nước về đất đai nói chung và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nói riêng sẽ có những chuyển biến tích cực trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Nguồn: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice: Lựa…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Kết cấu tài khoản 133 và cách hạch toán kế toán (Thuế GTGT được khấu trừ) Nhiều hiệu trưởng chưa nắm rõ…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200 Sổ sách kế toán: Quy định và dịch…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…