Thông tư 103/2014/TT-BTC: Thay đổi cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Thay đổi luật thuế là một chủ đề nóng bỏng, đặc biệt là khi nó liên quan đến việc tính thuế nhà thầu nước ngoài. Vào ngày 06/08/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC, nhằm hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Thông tư này quy định rằng tất cả các nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài, có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam, đang áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, sẽ phải nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Thay đổi quy định về thuế giá trị gia tăng

Từ ngày 01/10/2014, thuế giá trị gia tăng của nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài sẽ được tính theo tỷ lệ trực tiếp trên doanh thu tính thuế. Điều này khác với quy định hiện hành, nơi thuế giá trị gia tăng được tính dựa trên giá trị gia tăng. Cụ thể, số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng doanh thu tính thuế giá trị gia tăng nhân với tỷ lệ phần trăm để tính thuế trên doanh thu.

Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng được định nghĩa là toàn bộ doanh thu từ cung cấp dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, mà nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài nhận được. Điều này bao gồm cả các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Thay đổi quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngoài thuế giá trị gia tăng, từ ngày 01/10/2014, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cũng phải được áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia hợp đồng kinh tế hoặc dự án tại Việt Nam, chuyển nhượng quyền tài sản tại Việt Nam của nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài.

Thông tư số 103/2014/TT-BTC này thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014.

Bạn có thể xem chi tiết Thông tư 103/2014/TT-BTC tại đây.

Đây là những thay đổi quan trọng trong chính sách thuế nhằm tạo điều kiện công bằng cho cả nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chúng ta hãy cùng theo dõi và tìm hiểu những thông tin mới nhất liên quan đến chủ đề này để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Thông tư 13 có chấm dứt tình trạng “loạn giá” dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu?Có thể bạn quan tâm Luật Sư…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Hướng dẫn đánh giá nhận xét của Bộ trong Thông tư 22 đã quá rõ ràng Hướng dẫn tài khoản 131 (phải…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…