Thông tư 18/2016/TT-BXD: Hướng dẫn thẩm định và phê duyệt dự án xây dựng công trình

Rate this post

Luật Sư Tuấn – 30/06/2016

Thẩm định và phê duyệt dự án xây dựng công trình là một quá trình quan trọng và phức tạp. Với mục tiêu tạo ra các công trình chất lượng và an toàn, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 18/2016/TT-BXD nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn việc thẩm định, phê duyệt dự án cũng như thiết kế và dự toán xây dựng công trình.

Nguyên tắc thẩm định, phê duyệt dự án xây dựng công trình

Theo Thông tư 18/2016/TT-BXD, quá trình thẩm định và phê duyệt dự án xây dựng có thể được thực hiện cho toàn bộ dự án, từng công trình trong dự án hoặc theo từng giai đoạn, gói thầu của dự án. Tuy nhiên, trong quá trình này, cần đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ về nội dung, cơ sở tính toán. Thông tư cũng đề cập đến các thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định phải được công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định về cải cách thủ tục hành chính.

Trước khi phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, cần có thông báo kết quả thẩm định và hồ sơ trình phê duyệt đã được bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định. Điều này đảm bảo sự đúng thẩm quyền hoặc ủy quyền trong việc phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Chú ý đến việc thiết kế

Thông tư cũng đề cập đến việc thiết kế dự án. Đối với dự án có số bước thiết kế nhiều hơn quy định, chỉ có bước thiết kế theo quy định sẽ được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Các bước thiết kế còn lại sẽ do người quyết định đầu tư quyết định.

Nếu tên gọi và nội dung của các bước thiết kế khác với quy định thông lệ quốc tế, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định hồ sơ thiết kế có nội dung tương ứng với các bước thiết kế quốc tế.

Trách nhiệm của chủ đầu tư

Thông tư yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, soát xét và chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và pháp luật về tính pháp lý, nội dung của hồ sơ trình thẩm định. Chủ đầu tư cũng phải lựa chọn tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thẩm tra phục vụ thẩm định. Tư vấn này cũng phải chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung công tác thẩm tra theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

Tổng kết

Thông tư 18/2016/TT-BXD về việc thẩm định, phê duyệt dự án xây dựng công trình là một trong những nỗ lực của Bộ Xây dựng để tạo ra những công trình chất lượng và an toàn. Qua đó, người dân sẽ được hưởng lợi từ những công trình chất lượng cao, đáng tin cậy. Để biết thêm chi tiết về nội dung của Thông tư, bạn có thể đọc tại đây.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm QLDA GXD – Những thay đổi quan trọng…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các dự án đầu tư…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Văn bản pháp quy: Quy định về hoạt động tiêm chủng Mẫu sổ nhật ký chung thông tư 200: Công cụ quản…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…