Thông tư 65/2013/TT-BTC: Sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC và quy định về thuế giá trị gia tăng

Rate this post

Chào các bạn độc giả! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thông tư 65/2013/TT-BTC, một văn bản quan trọng của Bộ Tài chính. Thông tư này sửa đổi và bổ sung một số điều của thông tư 06/2012/TT-BTC về hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Đây là một thông tư quan trọng vì nó áp dụng cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh ở Việt Nam.

Mục tiêu của thông tư

Thông tư 65/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính được ban hành nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều của thông tư 06/2012/TT-BTC để hướng dẫn rõ ràng và minh bạch hơn về thuế giá trị gia tăng.

Những thay đổi chính

Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi và bổ sung một số điều của thông tư 06/2012/TT-BTC về hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Mối quan tâm lớn nhất của thông tư là sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định về việc lập chứng từ thuế và quy trình thuế. Cụ thể, thông tư này tập trung vào việc chỉnh sửa các điểm sau đây:

1. Dịch vụ cấp tín dụng

Thông tư 65/2013/TT-BTC đã điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hướng dẫn về dịch vụ cấp tín dụng. Cụ thể, các hình thức dịch vụ cấp tín dụng đã được chỉnh sửa và bổ sung rõ ràng.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thông tư 48/2015/TT-BCA: Các quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng và phòng cháy và chữa cháy…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Bộ Quốc phòng: Đáp lại kiến nghị về tiêu chuẩn nhập ngũ với công dân cận thị Tiểu Học Khương Mai Thông…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang…