Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Rate this post

Image

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thông tư 43/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư này quy định về kỹ thuật thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về nội dung của thông tư này!

Thông tin chi tiết

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT được ban hành vào ngày 26/12/2016. Đây là một văn bản quan trọng trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Thông tư này có tác dụng quy định các quy trình, phương pháp thu thập và lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Tạo độ tin cậy

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT được ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường, một cơ quan có chức năng và uy tín trong lĩnh vực quản lý địa chất và môi trường. Vì vậy, thông tư này có tính đáng tin cậy và đáng được quan tâm.

Các tin mới hơn:

 • Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (29/05)
 • Thông tư 08/2022/TT-BKHCN định mức KTKT dịch vụ công sử dụng NSNN về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân (16/06)
 • Thông tư 14/2021/TT-BGTVT Bãi bỏ Điều 22 Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá,chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị (14/08)
 • Thông tư 05/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13 tháng 10 năm 2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt. (15/03)
 • Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật (11/08)
 • Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị (26/05)
 • Thông tư 27/2020/TT-BTC ngày 27/4/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (02/05)
 • Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (19/06)
 • Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (19/06)
 • Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế (18/09)

Các bài viết khác:

 • Thông tư 42/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 16/03
 • Thông tư 39/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn 16/03
 • Nghị định 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 16/03
 • Thông tư quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt 09/03
 • Thông tư quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu 09/03
 • Thông tư 42/2016/TT-BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ GTVT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành và bảo trì đường sắt đô thị 04/01
 • Thông tư 38/2016/TT-BGTVT ngày 02/12/2016 quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt 03/01
 • Thông tư quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành GTVT 03/01
 • Thông tư 13/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2013/TT-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt 27/12
 • Thông tư 33/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 20/12

Đó là những điểm chính của thông tư 43/2016/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết, hãy truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL: Những quy định mới về dịch vụ du lịch MẪU PK6 THÔNG TƯ 63/2011/TT-BCA: GHI NHẬN KẾT QUẢ GIÁM…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt Thông tư 200,133,107 Excel Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn về tiền lương Quy định…

Thông tư 40/2015/TT-BYT: Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Giấy chuyển tuyến cam kết hiệu quả trong 10 ngàyCó thể bạn quan tâm Thông tư 46/2019/TT-BTC: Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức…