Các khoản thu nhập nào sẽ không tính thuế thu nhập cá nhân?

Rate this post

thuế thu nhập cá nhân, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Bạn có biết rằng không phải tất cả các khoản thu nhập đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, đã có rất nhiều khoản thu nhập được miễn thuế. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết để bạn có thể áp dụng một cách chính xác.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân:

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, có những khoản phụ cấp, trợ cấp mà bạn không cần phải tính vào thuế thu nhập của mình:

 • Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần cho những người có công.
 • Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho những người tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.
 • Trợ cấp quốc phòng, an ninh; trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với các công việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
 • Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.
 • Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.
 • Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội.
 • Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.
 • Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc.
 • Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.
 • Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Lưu ý: Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ đi kèm sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế khi:

 • Người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp.
 • Nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, có những khoản lợi ích mà bạn không cần phải tính vào thuế thu nhập cá nhân:

 • Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không tích lũy về phí bảo hiểm thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thuế thu nhập cá nhân của người lao động.
 • Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí),… mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả.

Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản chi sau sẽ không tính vào thuế thu nhập cá nhân:

 • Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong trường hợp thẻ được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng.
 • Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ… trong trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thuế thu nhập cá nhân.

Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, mức khoán chi không tính vào thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp như sau:

 • Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

Khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động

Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động

Trường hợp khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động, không tính vào thu nhập của người lao động.

Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền, bằng chứng khoán

Các khoản tiền thưởng sau đây sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân:

 • Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể: tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến; tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng; tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng; tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước; tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu; tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.
 • Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.
 • Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước công nhận.
 • Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các khoản lợi ích khác

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, có những khoản lợi ích khác mà bạn không cần phải tính vào thuế thu nhập cá nhân:

 • Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động.
 • Khoản tiền nhận được theo quy định về sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.
 • Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.
 • Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban của Thành uỷ, Tỉnh ủy.
 • Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.
 • Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.
 • Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.
 • Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học… thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đó.
 • Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo thông lệ quốc tế của một số ngành như dầu khí, khai khoáng.
 • Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ những thu nhập được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Để đảm bảo tính chính xác và tránh việc nộp thuế không đúng, bạn cần lưu ý những quy định này. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn, hãy đến với Luật Sư Tuấn để được giải đáp thắc mắc. Chúc bạn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!

Link đến Luật Sư Tuấn: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Thông tư 35/2015/TT-BTNMT: Định hướng bảo vệ môi trường cho khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ caoCó thể…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN: Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…