Quy định mới về Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ sinh hoạt thực hiện từ 16/10/2023

Rate this post

Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt giữa các bên phải được thể hiện bằng văn bản dưới dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là tiếng Việt.

Các điều khoản cụ thể

 1. Các điều khoản chung: Các bên thống nhất áp dụng các điều khoản chung kèm theo hợp đồng.
 2. Địa chỉ sử dụng điện: Địa chỉ mà nguồn điện được sử dụng.
 3. Vị trí xác định chất lượng điện: Địa điểm mà chất lượng điện bị ảnh hưởng.
 4. Vị trí lắp đặt thiết bị đo đếm điện: Vị trí mà thiết bị đo đếm điện được lắp đặt.
 5. Ngày ghi chỉ số công tơ: Ngày mà chỉ số công tơ được ghi.
 6. Hình thức và thời hạn thanh toán: Hình thức và thời hạn thanh toán tiền điện.
 7. Hình thức thông báo, trao đổi thông tin: Các hình thức gửi/nhận thông báo và trao đổi thông tin (email, điện thoại/SMS, ứng dụng nhắn tin, ứng dụng chăm sóc khách hàng).
 8. Thanh toán tiền điện: Thanh toán tiền điện hàng tháng đầy đủ, đúng thời hạn theo hợp đồng.
 9. Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng: Mức phạt đối với các hành vi vi phạm hợp đồng.
 10. Phương thức giải quyết tranh chấp: Các phương thức giải quyết tranh chấp (thương lượng, hòa giải, trọng tài, tòa án).

Tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ

 1. Chất lượng điện năng: Chất lượng điện năng được xác định tại vị trí đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Đo đếm điện năng: Điện năng sử dụng được xác định qua thiết bị đo đếm điện và hệ số nhân của thiết bị đo đếm điện. Thiết bị đo đếm điện được kiểm định theo quy định của pháp luật.
 3. Giá điện, phương thức và thời hạn thanh toán: Giá bán lẻ điện sinh hoạt thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thanh toán tiền điện hàng tháng đầy đủ, đúng thời hạn theo hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 1. Bảo đảm chất lượng điện năng.
 2. Bảo đảm lưới điện và các trang thiết bị điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy.
 3. Thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện, khôi phục kịp thời việc cấp điện.
 4. Thông báo cho Bên B biết trước thời điểm ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện.
 5. Bảo vệ thông tin của Bên B và không được phép chuyển giao thông tin cho bên thứ ba khác.
 6. Cảnh báo về khả năng gây mất an toàn sử dụng điện.

Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 1. Yêu cầu Bên A bảo đảm chất lượng điện năng.
 2. Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên A kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị đo đếm điện.
 3. Thông báo ngay cho Bên A khi phát hiện thiết bị đo đếm điện bị hư hỏng hoặc nghi ngờ chạy không chính xác.
 4. Thông báo cho Bên A trước 15 ngày trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng điện.
 5. Thông báo cho Bên A biết trước 05 ngày kể từ ngày có nhu cầu tạm ngừng sử dụng điện liên tục trên 06 tháng.
 6. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, đảm bảo an toàn đối với đường dây dẫn điện.
 7. Thanh toán tiền điện hàng tháng đầy đủ, đúng thời hạn theo hợp đồng.
 8. Không được tự ý tháo gỡ, di chuyển thiết bị đo đếm điện.
 9. Không trộm cắp điện dưới mọi hình thức.

Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng

 1. Bồi thường thiệt hại: Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại gây ra cho bên kia.
 2. Phạt vi phạm hợp đồng: Bên vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với mức phạt do hai bên thỏa thuận.

Giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng và giải quyết tranh chấp theo phương thức đã thỏa thuận.

image

Nguồn: Luật Sư Tuấn

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm MẪU HỢP ĐỒNG ÉP CỌC BÊ TÔNG NHÀ DÂN: NHỮNG LƯU Ý KHI KÝ HỢP…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Văn…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm MẪU BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG (ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN)…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…