Đấu thầu GXD: Tạo sự thuận tiện và nâng cao năng suất công việc

Rate this post

Image

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam là nơi bạn có thể tìm thấy các biểu mẫu phục vụ công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Chúng tôi hiểu rằng sự thuận tiện và hiệu quả là yếu tố quan trọng trong công việc của bạn. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu phần mềm Dự thầu GXD và các khóa học liên quan để giúp bạn nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Mẫu hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Để giúp bạn trong quá trình lập E-HSMT và áp dụng các hình thức đấu thầu và chào hàng cạnh tranh, chúng tôi cung cấp các mẫu biểu mẫu theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Dưới đây là một số mẫu bạn có thể sử dụng:

Mẫu số 1A

Mẫu số 1A được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Mẫu số 1B

Mẫu số 1B được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Mẫu số 1C

Mẫu số 1C được sử dụng để lập E-HSMST.

Và còn nhiều mẫu biểu mẫu khác mà bạn có thể khám phá thêm. Các mẫu đều có định dạng Word để bạn dễ dàng sử dụng.

Biểu mẫu theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Ngoài các mẫu hồ sơ ban hành, chúng tôi cũng cung cấp một số biểu mẫu theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Đây là một số mẫu phổ biến:

Phụ lục 1A

Phụ lục 1A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ).

Phụ lục 1B

Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ).

Phụ lục 2A

Phụ lục 2A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ).

Và còn nhiều biểu mẫu khác mà bạn có thể khám phá. Chúng tôi tin rằng những biểu mẫu này sẽ giúp bạn trong công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD

Ngoài các biểu mẫu đấu thầu, chúng tôi cũng cung cấp mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD. Dưới đây là một số mẫu bạn có thể tìm hiểu:

Phụ lục III

Mẫu hợp đồng Thi công xây dựng Công bố kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Phụ lục II

Mẫu hợp đồng Tư vấn xây dựng Công bố kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Phụ lục IV

Mẫu hợp đồng EPC (Tổng thầu) Công bố kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Biểu mẫu ban hành kèm theo các Thông tư cũ

Ngoài các mẫu ban hành gần đây, chúng tôi cũng cung cấp một số biểu mẫu theo các Thông tư cũ. Dưới đây là một số mẫu bạn có thể quan tâm:

Mẫu Hồ sơ dịch vụ tư vấn kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHDT

Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ (mẫu số 01) theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHDT

Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức Một giai đoạn hai túi hồ sơ (mẫu số 02) theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHDT

Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHDT

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (mẫu số 01) theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT

Và còn nhiều mẫu biểu mẫu khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm.

Chuyên Gia Sức Khỏe hy vọng rằng thông tin và các biểu mẫu chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn trong công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Đừng ngần ngại truy cập Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam để khám phá thêm nhiều thông tin hữu ích khác.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Hợp đồng vay vốn cá nhân HỢP…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng mua bán trả chậm, trả góp Hợp đồng xuất khẩu…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…