Tổng quan về Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về cơ chế một cửa liên thông

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam


Thông qua việc ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức áp dụng cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Quyết định này đặt ra quy trình cụ thể cho việc giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) theo cách thức một cửa liên thông. Hãy cùng xem chi tiết bên dưới.

Quy trình một cửa liên thông giải quyết TTHC

Cơ chế một cửa liên thông giải quyết TTHC áp dụng giữa các cơ quan hành chính Nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc các cấp khác nhau. Cá nhân hay tổ chức nộp hồ sơ có thể tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chủ trì giải quyết TTHC hoặc qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến.

Công chức tại bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ khi tiếp nhận. Cơ quan chủ trì sẽ lấy ý kiến từ các cơ quan phối hợp thông qua văn bản, và các cơ quan này phải trả lời trong thời gian quy định. Dựa trên kết quả giải quyết từ các cơ quan phối hợp, cơ quan chủ trì sẽ thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định. Kết quả giải quyết sẽ được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nơi cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết, cơ quan chủ trì có trách nhiệm trả lại hồ sơ kèm theo thông báo văn bản chi tiết về lý do và nội dung cần bổ sung. Thời gian mà các cơ quan chuyên môn đã giải quyết lần đầu cũng được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ liên hệ với cá nhân hoặc tổ chức để chuyển văn bản xin lỗi (nếu việc trả lời chậm là do công chức tiếp nhận hồ sơ) và yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo từ cơ quan có trách nhiệm.

Cơ chế một cửa liên thông được áp dụng trong việc giải quyết TTHC ở các lĩnh vực như Đầu tư, Đất đai, Đăng ký kinh doanh, Cấp giấy phép xây dựng, Tư pháp và nhiều lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính Nhà nước. Hiệu lực thi hành của Quyết định này bắt đầu từ ngày 15/05/2015.

Nếu bạn quan tâm đến chi tiết của Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập tại đây.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng thông dụng mới nhất Hợp đồng…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…