Tìm Hiểu Pháp Luật: Bộ Luật Hình Sự 2015 và Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Tiếp theo bài viết trước đó, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các quy định chung trong Bộ Luật Hình Sự năm 2015, cùng những sửa đổi và bổ sung vào năm 2017. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng và các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Hãy cùng nhau khám phá nhé!

Chấm Dứt Trước Thời Hạn Biện Pháp Giáo Dục

Hỏi: Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 97, Bộ Luật Hình Sự năm 2015, chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng có quy định như sau:

Nếu người được giáo dục tại trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn và có nhiều tiến bộ, trường giáo dưỡng có thể đề nghị Tòa án chấm dứt thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn do Tòa án quyết định.

Các Hình Phạt Áp Dụng Đối Với Người Dưới 18 Tuổi Phạm Tội

Hỏi: Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là gì?

Trả lời: Điều 98, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như sau:

Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:

  1. Cảnh cáo;
  2. Phạt tiền;
  3. Cải tạo không giam giữ;
  4. Tù có thời hạn.

Hỏi: Hình phạt tiền được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như thế nào?

Trả lời: Điều 99, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định:

Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng.

Mức tiền phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định.

Hỏi: Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như thế nào?

Trả lời: Điều 100, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định:

  1. Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng.

  2. Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, không khấu trừ thu nhập của người đó.

Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.

Hỏi: Hình phạt tù có thời hạn được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như thế nào?

Trả lời: Điều 101, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định:

Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau:

  1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

  2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Quyết Định Hình Phạt Trước Khi Phạm Tội

Hỏi: Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 102, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định:

  1. Tòa án quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi trong trường hợp chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 57 của Bộ luật này.

  2. Mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội không quá một phần ba mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt đối với hành vi chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng.

Mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chuẩn bị phạm tội không quá một phần hai mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt đối với hành vi chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng.

Tổng Hợp Hình Phạt Cho Người Dưới 18 Tuổi Phạm Tội

Hỏi: Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 104, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định:

Việc tổng hợp hình phạt trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước hoặc sau khi có bản án này, được thực hiện theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ Luật này.

Hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 103 của Bộ Luật này.

(Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam)

Nguồn: Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Bàn về tội nhận hối lộ và tội đưa hối lộ theo Bộ luật Hình sự Tìm định chỉ việc giải quyết…