Phân bổ chi phí trả trước (TK 242) và những điều cần biết

Rate this post

Trong kinh doanh, việc phân bổ chi phí trả trước (TK 242) là một yếu tố quan trọng để đảm bảo ghi nhận đúng chi phí và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trên thực tế, chi phí trả trước có những đặc điểm đặc biệt và cần được hiểu rõ để áp dụng phương pháp phân bổ phù hợp.

1. Tìm hiểu về tài khoản 242 – chi phí trả trước tại doanh nghiệp

Chi phí trả trước là các chi phí đã phát sinh trong một kỳ nhất định nhưng lại phục vụ cho hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh trong nhiều kỳ sau đó. Điều này đặc biệt quan trọng vì chi phí trả trước cần được phân bổ đúng cách để hiển thị chính xác tình hình tài chính doanh nghiệp.

Ví dụ, khi doanh nghiệp thanh toán tiền internet vào đầu năm và sử dụng trong vòng 1 năm, khoản chi phí trả trước này sẽ được phân bổ vào 11 tháng tiếp theo của năm đó. Mỗi tháng, doanh nghiệp sẽ trích lập một phần của chi phí trả trước này vào chi phí của tháng đó, để đảm bảo ghi nhận chính xác và thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách trung thực và khách quan.

2. Một số nguyên tắc phân bổ chi phí trả trước

a) Tài khoản 242 được sử dụng để ghi nhận các chi phí đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán. Đồng thời, tài khoản này cũng dùng để kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán tiếp theo.

b) Các khoản chi phí trả trước bao gồm: chi phí trả trước cho việc thuê mặt bằng, thuê thiết bị, chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí quảng cáo, đào tạo trước khi hoạt động, chi phí mua bảo hiểm, lệ phí, lãi tiền vay, chi phí sửa chữa, và các chi phí nghiên cứu, triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định.

c) Cách phân bổ chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào tính chất và mức độ của từng loại chi phí. Kế toán cần lựa chọn phương pháp và tiêu thức phù hợp nhất để thể hiện đúng nguyên tắc ghi nhận chi phí.

3. Cách hạch toán phân bổ chi phí trả trước

Để tiến hành hạch toán phân bổ chi phí trả trước, kế toán cần tuân thủ các quy định và nguyên tắc được quy định bởi pháp luật. Dưới đây là một số hướng dẫn chi tiết cho việc phân bổ chi phí trả trước theo từng trường hợp:

3.1. Đối với các khoản chi phí trả trước phân bổ dần vào chi phí SXKD

 • Khi chi phí trả trước phát sinh, kế toán ghi nhận nợ TK 242 (chi phí trả trước) và có TK 133 (nếu có).
 • Định kỳ, kế toán phân bổ chi phí trả trước đã ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh bằng cách nợ các TK 623, 627, 635, 641, 642 và có TK 242.

3.2. Hướng dẫn định khoản đối với các khoản trả trước tiền thuê tài sản cố định, thuê cơ sở hạ tầng

 • Khi trả trước tiền thuê tài sản cố định hoặc cơ sở hạ tầng, kế toán ghi nhận nợ TK 242 và có các TK 111, 112, 331.
 • Trường hợp có hóa đơn trực tiếp, khoản chi phí trả trước sẽ bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

3.3. Hướng dẫn hạch toán khi xuất dùng, cho thuê công cụ trong nhiều kỳ

 • Khi xuất dùng hoặc cho thuê các công cụ, kế toán ghi nhận nợ TK 242 và có TK 153.
 • Định kỳ, kế toán phân bổ các công cụ đã ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh bằng cách nợ các TK 623, 627, 641, 642 và có TK 242.

3.4. Hướng dẫn hạch toán khi mua tài sản cố định và bất động sản theo phương thức trả chậm, trả góp

 • Khi mua tài sản cố định hoặc bất động sản theo phương thức trả chậm hoặc trả góp, kế toán ghi nhận nợ các TK 211, 213, 217 (nguyên giá mua trả tiền luôn), TK 133 và TK 242.
 • Khi thanh toán tiền, kế toán ghi nhận nợ TK 331 và có các TK 111, 112.
 • Số tiền lãi trả góp hoặc trả chậm tính vào chi phí sản xuất kinh doanh bằng cách nợ TK 635 và có TK 242.

3.5. Hạch toán trường hợp công việc sửa chữa lớn hoàn thành và đã phân bổ chi phí

 • Khi sửa chữa tài sản cố định, kế toán ghi nhận nợ TK 242 và có TK 241 (giá trị tài sản đầu tư).
 • Định kỳ, kế toán phân bổ phần chi phí sửa chữa vào chi phí sản xuất kinh doanh bằng cách nợ các TK 623, 627, 641, 642 và có TK 242.

3.6. Hạch toán trường hợp doanh nghiệp có khoản vay và đã trả trước lãi tiền vay

 • Khi trả trước tiền lãi vay, kế toán ghi nhận nợ TK 242 và có các TK 111, 112.
 • Định kỳ, kế toán phân bổ lãi tiền vay đã trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh bằng cách nợ TK 635, TK 241, TK 627 và có TK 242.

4. Khóa học CMA Hoa Kỳ giúp ích gì cho Kế toán khi phân bổ chi phí trả trước?

Để hiểu rõ về cách phân bổ chi phí trả trước và áp dụng phương pháp phù hợp, khóa học CMA Hoa Kỳ cung cấp kiến thức về kế toán quản trị, phân tích chi phí, và quy tắc kế toán quốc tế.

Khóa học này giúp kế toán nắm vững nguyên tắc ghi nhận chi phí, phân loại đúng các khoản chi phí trả trước, và lựa chọn phương pháp phân bổ hợp lý. Nhờ đó, kế toán có thể đảm bảo ghi nhận chi phí một cách chính xác và ảnh hưởng tích cực đến quản lý tài chính và ra quyết định kinh doanh.

Khóa học CMA Hoa Kỳ giúp kế toán hơn trong việc phân bổ chi phí trả trước và tạo hiệu quả cho doanh nghiệp.

Kết luận:
Nhờ bài viết này, bạn đã được cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản 242 và hướng dẫn phân bổ chi phí trả trước. Hy vọng rằng nội dung này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tài khoản quan trọng này và áp dụng hạch toán một cách chính xác để phản ánh đúng tình trạng tài chính của doanh nghiệp và ra quyết định kinh doanh sáng suốt.

Xem thêm: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Quy định về xuất hóa đơn đầu vào…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư 200: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV: Quy định mới về số lượng…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Mẫu 3.14 theo TT 39/2014/TT-BTC – Đề nghị sửa dụng hóa đơn GTGT. Tải download Mẫu báo cáo quyết toán dự án…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…