Luật Đất Đai 2024: Thêm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Rate this post

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được mở rộng trong Luật Đất Đai mới được thông qua năm 2024. Điều này giúp đảm bảo rằng việc giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai sẽ được thực hiện một cách công bằng và minh bạch. Hãy cùng tìm hiểu thêm về những điểm mới trong Luật Đất Đai 2024 này.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến đất đai mà một trong các bên tranh chấp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, hoặc một trong các loại giấy tờ khác liên quan đến đất đai theo quy định tại Điều 137 của Luật này, thì tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Tòa án.

Tranh chấp đất đai mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến đất đai mà các bên tranh chấp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, hoặc một trong các loại giấy tờ khác liên quan đến đất đai theo quy định tại Điều 137 của Luật này, các bên tranh chấp có hai lựa chọn để giải quyết tranh chấp đất đai.

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

b) Khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền

Trong trường hợp các bên tranh chấp lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, việc giải quyết tranh chấp đất đai sẽ được thực hiện như sau:

a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện mà các bên tranh chấp không khởi kiện hoặc khiếu nại, quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có hiệu lực thi hành.

Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết, các bên tranh chấp có thể khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính hoặc khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có hiệu lực thi hành.

b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ giải quyết. Quy trình giải quyết tranh chấp tại cấp tỉnh tương tự như cấp huyện.

Luật Đất Đai 2024: Đảm bảo sự công bằng và minh bạch

Luật Đất Đai 2024 đặt ra một quy trình rõ ràng và công bằng để giải quyết tranh chấp đất đai. Các bên tranh chấp phải tuân thủ quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tranh chấp liên quan đến hoạt động thương mại liên quan đến đất đai sẽ được giải quyết bởi Tòa án hoặc Trọng tài thương mại Việt Nam.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai khi được yêu cầu bởi Tòa án hoặc Trọng tài thương mại Việt Nam để làm căn cứ cho giải quyết tranh chấp đất đai.

Luật Đất Đai 2024 cũng quy định rõ về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất tranh chấp có quyền ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định này.

Luật Đất Đai 2024 có mục tiêu đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc giải quyết tranh chấp đất đai. Với các quy định mới này, việc giải quyết tranh chấp đất đai sẽ trở nên hiệu quả và đáng tin cậy hơn, mang lại lợi ích cho cả các bên tranh chấp và xã hội.

Đọc thêm về Luật Đất Đai 2024 tại Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Một số vấn đề về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính của Tòa án Các căn cứ không…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…