Bàn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Rate this post

Tóm tắt: Bài viết này phân tích một số vấn đề trong quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và đề xuất cải tiến nhằm hoàn thiện quy định này.

Đặt vấn đề

Sức khỏe được coi là một trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội. Việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe là một quyền cơ bản của mỗi con người. Ở Việt Nam, quyền này đã được đặt trong các Hiến pháp và luật pháp và được coi là một quyền con người cần được bảo vệ bằng pháp luật hình sự.

Trong Bộ luật Hình sự, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định nhằm bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe của con người. Tuy nhiên, các quy định trong Điều 134 của Bộ luật Hình sự vẫn còn một số hạn chế và vướng mắc cần được giải quyết.

Thực trạng quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Điều 134 Bộ luật Hình sự

Sau khi nghiên cứu Điều 134 Bộ luật Hình sự và so sánh với quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999, ta thấy Điều 134 có nhiều sửa đổi và bổ sung mới, nhưng vẫn cần một số điều chỉnh và tinh chỉnh để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong thực thi pháp luật.

Ví dụ, các tình tiết định lượng quy định trong Điều 134 vẫn còn chung chung và chưa cụ thể về số lượng người bị thương tích hoặc bị tổn hại, hoặc số người chết do hành vi này. Điều này gây ra sự hiểu nhầm và khó khăn khi áp dụng pháp luật.

Đề xuất hoàn thiện Điều 134 Bộ luật Hình sự

  1. Cải thiện các tình tiết định lượng: Cụ thể hóa số lượng người bị thương tích hoặc tổn hại, hoặc số người chết do hành vi cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác. Điều này sẽ đảm bảo tính thống nhất và tương thích với các tình tiết tăng nặng khác.

  2. Điều chỉnh tình tiết trong trường hợp vụ án có từ 2 người trở lên bị thương tích hoặc tổn hại: Xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này là tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của họ. Điều này giúp tránh khó khăn khi lựa chọn khung hình phạt và đảm bảo tính công bằng.

  3. Cải thiện sửa đổi khoản 6 Điều 134 Bộ luật Hình sự: Sửa đổi khoản này để thống nhất với cách quy định về chuẩn bị phạm tội trong các tội khác. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc xử lý hình sự.

  4. Giải thích và hướng dẫn rõ ràng về tình tiết “a-xít nguy hiểm”: Các cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn và giải thích cụ thể về loại a-xít nguy hiểm và nguyên tắc sử dụng. Điều này giúp thực thi pháp luật hiệu quả và đảm bảo tính thống nhất trong thực tế.

Với những điều chỉnh và cải tiến này, quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác sẽ trở nên rõ ràng, công bằng và hiệu quả. Điều này đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe của con người và tạo điều kiện tốt hơn cho việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của mọi người.

PGS.TS. Trương Quang Vinh
Trường Đại học Luật Hà Nội

(Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Kỳ 1 (Số 382), tháng 6/2023)

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông Một số vấn đề về thẩm quyền…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…