Cơ quan, tổ chức ban hành có quyền tự sao y văn bản không?

Rate this post

Bạn đang làm việc tại một cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh và có nhu cầu sao y một số văn bản mà chính đơn vị của bạn ban hành. Vậy thì cơ quan của bạn có thẩm quyền tự sao y những văn bản đó hay không? Cùng tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây!

Sao y là gì?

Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm “sao y”. Sao y chính là bản sao chứng thực từ bản chính. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính bằng cách kiểm tra và xác nhận rằng bản sao đó là đúng với bản chính.

Văn bản sao y và chứng thực chữ ký khác nhau như thế nào?

Sự khác biệt giữa văn bản sao y và chứng thực chữ ký là:

  • Văn bản sao y là việc chứng thực nội dung và hình thức của bản sao để đảm bảo nó đúng với bản chính.
  • Chứng thực chữ ký là việc chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản để xác nhận rằng chữ ký đó thuộc về người yêu cầu chứng thực, không liên quan đến nội dung và hình thức của văn bản.

Giá trị pháp lý của văn bản sao y

Theo Điều 27 của Nghị định 30/2020/NĐ-CP, văn bản sao y, văn bản sao lục và bản trích sao có giá trị pháp lý như bản chính. Điều này có nghĩa là văn bản sao y được coi là hợp lệ và có cùng giá trị pháp lý như bản chính.

Giấy tờ nào được sao y bản chính?

Các giấy tờ, văn bản được sao y từ bản chính bao gồm:

  • Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
  • Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cơ quan, tổ chức ban hành có quyền tự sao y văn bản không?

Ở đâu có thể sao y bản chính?

Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP, hiện tại, việc sao y bản chính văn bản được thực hiện tại:

  • Phòng Tư pháp: Chứng thực bản sao từ bản chính của giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
  • Ủy ban nhân dân cấp xã: Chứng thực bản sao từ bản chính của giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

Vậy việc sao y bản chính không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu.

Cơ quan, tổ chức ban hành có thẩm quyền sao y văn bản?

Theo Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức ban hành và người đứng đầu cơ quan, tổ chức đều có thẩm quyền sao y văn bản.

Cụ thể, nghị định này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sẽ quyết định việc sao y văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành, cũng như việc ký chứng thực văn bản từ các cơ quan, tổ chức khác.

Tuy nhiên, việc sao y văn bản phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước khi chứng thực tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Kết luận

Vậy là cơ quan, tổ chức ban hành có quyền sao y các văn bản do đơn vị ban hành. Chi tiết về việc sao y văn bản được quy định rõ trong Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Để hiểu rõ hơn về quy định này, bạn có thể tìm hiểu chi tiết trong Mục 3, Chương III và Phần II, Phụ lục 1 của Nghị định trên.

Hãy liên hệ với “Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam” để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn về các vấn đề liên quan đến y khoa.

Nguồn: Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Tội In, Phát Hành, Mua Bán Trái Phép Hóa Đơn, Chứng Từ và Trách Nhiệm Hình Sự của Cá Nhân – Pháp…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…