Về thẩm quyền xét xử của Tòa án theo quy định tại Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự

Rate this post

Điều 268 Bộ luật tố tụng hình sự là quy định về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của các cấp Toà án. Điều này làm rõ các quy định cụ thể như sau:

Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực

Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự liên quan đến các tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 của Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự.

 • Tội phạm ít nghiêm trọng là những tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, và mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội này là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

 • Tội phạm nghiêm trọng là những tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn, và mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội này là từ trên 03 năm đến 07 năm tù.

 • Tội phạm rất nghiêm trọng là những tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn, và mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội này là từ trên 07 năm đến 15 năm tù.

Để xác định xem tội phạm mà bị can bị truy tố có thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc Tòa án quân sự khu vực hay không, cần xem xét hồ sơ vụ án, tội danh và điều khoản của Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát quyết định truy tố.

Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu

Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 của Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự sau đây:

 • Vụ án hình sự về các tội phạm không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực. Đó là những vụ án về các tội phạm sau:
 • Tội đặc biệt nghiêm trọng theo bất cứ điều luật nào trong Bộ luật Hình sự. Đó là những tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn, và mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự đối với tội này là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

 • Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Chương các tội xâm phạm an ninh quốc gia; Chương các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; Các điều 123, 125, 126, 227, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 337, 368, 369, 370, 371, 399 và 400 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

 • Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Vụ án hình sự có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài hoặc tài sản có liên quan đến vụ án ở nước ngoài.

 • Vụ án hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự khu vực nhưng có nhiều tình tiết phức tạp khó đánh giá, thống nhất về tính chất vụ án hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; vụ án mà bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, người có chức sắc trong tôn giáo hoặc có uy tín cao trong dân tộc ít người.

Các điểm cần lưu ý

Tại Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 chỉ quy định về thẩm quyền xét xử các vụ án theo loại tội mà không khống chế quyết định hình phạt. Vì vậy, cần lưu ý các trường hợp sau:

 • Bị cáo phạm nhiều tội và tất cả các tội phạm đó đều thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc Tòa án quân sự khu vực, thì Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc Tòa án quân sự sẽ xét xử tất cả các tội phạm đó và quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó có khả năng áp dụng hình phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

 • Bị cáo đang chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đó hoặc phạm tội mới, và tất cả các tội phạm đó đều thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc Tòa án quân sự khu vực, thì Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc Tòa án quân sự sẽ xét xử tất cả các tội phạm đó và tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó có khả năng áp dụng hình phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Việc thực hiện thẩm quyền xét xử theo quy định tại Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự cần tuân thủ theo quy trình và quy định của pháp luật để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xét xử các vụ án hình sự.

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Tìm hiểu về quy trình tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố Tội đưa hoặc sử…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…