Quy định pháp luật về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Rate this post

Trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và chứng khoán, việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước là một tội phạm được quy định rõ ràng trong quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

Các yếu tố của tội phạm

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 10/2013 và Bộ luật Hình sự năm 2015, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước bao gồm:

 • Hóa đơn và chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước: Bao gồm hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nội địa, và các hóa đơn khác như tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm và phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không.

 • Lệnh thu nộp ngân sách nhà nước, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, bảng kê nộp thuế, biên bản thu ngân sách nhà nước và chứng từ phục hồi trong quản lý thu ngân sách nhà nước: Gồm các loại chứng từ liên quan đến việc thu, nộp ngân sách nhà nước.

Các yếu tố cấu thành tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước bao gồm:

 1. Mặt khách quan của tội phạm: Bao gồm hành vi in trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

 2. Mặt chủ quan của tội phạm: Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức được hậu quả và nhận thức rõ hành vi mình làm là trái luật.

 3. Khách thể của tội phạm: Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xâm phạm tới chế độ quản lý của Nhà nước đối với các loại hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

 4. Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước là người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc là pháp nhân thương mại có đủ điều kiện.

Hình phạt đối với tội phạm

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước sẽ bị xử phạt như sau:

 1. Cá nhân phạm tội:
 • Khung hình phạt thứ nhất: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Khung hình phạt thứ hai: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
 • Khung hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
 1. Pháp nhân thương mại phạm tội:
 • Khung hình phạt thứ nhất: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
 • Khung hình phạt thứ hai: Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.
 • Khung hình phạt thứ ba: Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
 • Khung hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Những điểm mới của tội phạm

So với Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 2015 mang đến những điểm mới và cụ thể hơn về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước:

 1. Bổ sung về hành vi khách quan: Quy định về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lượng lớn.

 2. Thay đổi về các dấu hiệu định khung hình phạt: Số lượng hóa đơn, chứng từ và khoản thu lợi bất chính được cụ thể hóa rõ ràng trong quy định của pháp luật.

 3. Bổ sung thêm trách nhiệm của pháp nhân thương mại: Pháp nhân thương mại cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi phạm tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

 4. Thay đổi về các mức hình phạt: Mức hình phạt tiền đối với cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội được điều chỉnh theo quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Như vậy, Bộ luật Hình sự năm 2015 mang đến nhiều điểm mới và cụ thể hơn về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường trách nhiệm và áp lực trừng phạt đối với người phạm tội.

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Phương thức và cơ quan có thẩm quyền xác định ranh giới đất đai? Cách xác định thẩm quyền xét xử của…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…