Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là bao nhiêu năm?

Rate this post

Trong luật pháp Việt Nam, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật hình sự quy định. Sau khi hết thời hạn này, người phạm tội sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phân loại tội phạm

Theo quy định tại Điều 9 Bộ luật hình sự năm 2015, tội phạm được phân thành bốn loại dựa vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội:

 • Tội phạm ít nghiêm trọng: Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn. Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

 • Tội phạm nghiêm trọng: Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn. Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù.

 • Tội phạm rất nghiêm trọng: Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn. Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.

 • Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn. Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện cũng được phân loại dựa vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội theo quy định tương ứng.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Bộ luật hình sự năm 2015, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

 • 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng.

 • 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng.

 • 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng.

 • 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Tuy nhiên, nếu trong thời hạn quy định, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới và mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ sẽ được tính lại từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu sẽ được tính lại từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

Các trường hợp không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Điều 28 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định 03 trường hợp không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, bao gồm:

 • Các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

 • Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

 • Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định.

Như vậy, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự có sự khác biệt tùy thuộc vào loại tội phạm và nó cũng có thể được tính lại từ đầu trong một số trường hợp đặc biệt.

Nguồn: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Mức xử phạt ăn trộm nước Xử lý đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền như thế nào? Cổng TTĐT Sở…