Tỉ lệ phạt tù và cấm đảm nhiệm chức vụ trong tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Rate this post

Điều 356 Bộ Luật Hình sự quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ sẽ bị xử phạt. Mức phạt sẽ phụ thuộc vào mức thiệt hại về tài sản hoặc mức thiệt hại khác đối với lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Tùy vào tình tiết và mức độ phạm tội, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Bên cạnh việc bị phạt tù, người phạm tội cũng sẽ bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm và có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi của người vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ. Mức thiệt hại từ 10.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mới được coi là phạm tội này.

Người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ phải là người có chức vụ, quyền hạn. Điều này đảm bảo tính chất đặc thù của tội phạm này, vì chỉ có người có chức vụ, quyền hạn mới có thể lợi dụng chúng để thực hiện hành vi phạm tội.

Khác biệt với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ

So với tội tham ô tài sản, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ có thể liên quan hoặc không liên quan đến việc quản lý tài sản. Phạm vi chức vụ, quyền hạn của người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ rộng hơn so với tội tham ô.

So với tội nhận hối lộ, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tương tự nhưng khác nhau ở chỗ không gây thiệt hại khác cho lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, mà chỉ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ.

Các trường hợp phạm tội cụ thể

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ Luật Hình sự

Trường hợp này bao gồm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với mức thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng. Đây là trường hợp nhẹ nhất trong các trường hợp phạm tội liên quan đến việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ Luật Hình sự

Trường hợp này bao gồm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với các tình tiết sau:

  • Có tổ chức.
  • Phạm tội 02 lần trở lên.
  • Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Đối với những trường hợp này, người phạm tội sẽ bị xử phạt tù từ 05 năm đến 10 năm, là mức phạt cao hơn so với trường hợp trước đó.

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ Luật Hình sự

Trong trường hợp này, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng trở lên. Đây là trường hợp nghiêm trọng nhất trong các trường hợp phạm tội liên quan đến việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm và có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là một tội phạm nghiêm trọng. Các trường hợp phạm tội được quy định tại điều 356 Bộ Luật Hình sự có mức phạt và hình phạt bổ sung khác nhau, phụ thuộc vào mức độ thiệt hại và các tình tiết phạm tội. Mục tiêu là truy cứu trách nhiệm hình sự và ngăn chặn hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Tội phạm tham nhũng theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 Quy định Điều 147 trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự…