Quy định về lập biên bản trong vi phạm hành chính

Rate this post

Ngày nay, việc duy trì trật tự và kỷ luật trong xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để đảm bảo việc xử lý những hành vi vi phạm hành chính được tốt hơn, quy định về lập biên bản trong vi phạm hành chính đã được thiết lập. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy định này cùng với những điểm cần lưu ý.

Lập biên bản vi phạm hành chính là điều cần thiết

Khi chúng ta phát hiện một hành vi vi phạm hành chính, việc lập biên bản vi phạm hành chính là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Quy định này rõ ràng cho biết rằng người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải lập biên bản vi phạm hành chính kịp thời. Chỉ những trường hợp xử phạt nhỏ như cảnh cáo hay phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân và 500.000 đồng đối với tổ chức mà không cần lập biên bản.

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trong trường hợp không lập tại nơi vi phạm, lý do phải được ghi rõ vào biên bản.

Lập biên bản vi phạm hành chính trong một số trường hợp cụ thể

 1. Một hành vi vi phạm chỉ bị lập một biên bản và ra quyết định xử phạt một lần. Trường hợp cá nhân hoặc tổ chức đã bị lập biên bản vi phạm nhưng chưa có quyết định xử phạt và vẫn tiếp tục vi phạm, người có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phù hợp. Khi quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng tình tiết tăng nặng quy định hoặc xử phạt vi phạm hành chính không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền.

 2. Trường hợp một cá nhân hoặc tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm, người có thẩm quyền lập một biên bản vi phạm hành chính, trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm.

 3. Trường hợp nhiều cá nhân hoặc tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi phạm, người có thẩm quyền có thể lập một hoặc nhiều biên bản vi phạm hành chính đối với từng cá nhân hoặc tổ chức vi phạm. Đồng thời, giá trị tang vật hoặc phương tiện vi phạm hành chính cũng phải được ghi rõ.

 4. Trường hợp nhiều cá nhân hoặc tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm, người có thẩm quyền có thể lập một hoặc nhiều biên bản vi phạm hành chính, trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm của từng cá nhân hoặc tổ chức.

 5. Trường hợp cá nhân hoặc tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần, người có thẩm quyền lập một biên bản vi phạm hành chính, trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm và từng lần vi phạm.

Thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính

Thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính được quy định như sau:

 1. Biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện vi phạm hành chính.

 2. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức, biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện vi phạm hành chính.

 3. Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc cần xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm và xác minh tình tiết liên quan, biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng vi phạm.

 4. Trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính hoặc người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga.

 5. Trường hợp một vụ việc có nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau và cần xác định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm và xác minh tình tiết liên quan, biên bản vi phạm hành chính được lập đối với từng hành vi trong vụ việc đó trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được đối tượng vi phạm.

Lưu ý về lập biên bản vi phạm hành chính

 • Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản và phải có chữ ký của người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm. Trường hợp người vi phạm hoặc đại diện tổ chức không ký, cần có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc ít nhất 01 người chứng kiến. Nếu không có chữ ký của đại diện chính quyền hoặc người chứng kiến, lý do phải được ghi rõ vào biên bản.
 • Biên bản vi phạm hành chính phải được giao cho cá nhân hoặc tổ chức vi phạm hành chính ít nhất 01 bản. Trong trường hợp người lập biên bản không có thẩm quyền xử phạt, biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản.
 • Nếu biên bản vi phạm hành chính có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ, chính xác các nội dung theo quy định, cần tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính để làm căn cứ ra quyết định xử phạt. Biên bản xác minh là tài liệu gắn liền với biên bản vi phạm hành chính và được lưu trong hồ sơ xử phạt.

Thông qua việc lập biên bản vi phạm hành chính, chúng ta có thể đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xử lý những hành vi vi phạm. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định này và cách thực hiện nó.

Đọc thêm: Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Điều 232 BLHS năm 2015: Quy định về vi phạm khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản Viện Kiểm Sát Nhân…