Quy định về trình tự giải quyết, xử lý vi phạm giao thông đường bộ

Rate this post

Ngày 01/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 32/2023/TT-BCA về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2023.

Trình tự giải quyết, xử lý vi phạm giao thông đường bộ

Thông tư 32/2023/TT-BCA đặt ra quy định về trình tự giải quyết, xử lý vi phạm giao thông đường bộ tại trụ sở đơn vị của Cảnh sát giao thông. Dưới đây là những quy định chính của thông tư này:

Khi người vi phạm đến giải quyết vi phạm

 • Tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính từ người vi phạm và đối chiếu với hồ sơ vi phạm. Trong trường hợp làm mất biên bản vi phạm hành chính, cần đối chiếu kỹ thông tin về nhân thân của người vi phạm với hồ sơ vi phạm. Không giải quyết vụ việc đối với người trung gian trừ khi được ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc ngoài vị trí quy định giải quyết vi phạm hành chính của đơn vị.

 • Đối với vụ việc cần xác minh làm rõ, cần báo cáo đề xuất người có thẩm quyền tổ chức xác minh.

 • Thông báo hình thức, mức xử phạt, biện pháp ngăn chặn, biện pháp khác, kết quả thu thập được hành vi vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định.

 • Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho người bị xử phạt hoặc người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền.

 • Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu biên lai thu tiền phạt (hoặc chứng từ thu, nộp tiền phạt khác theo quy định của pháp luật) với hồ sơ vi phạm hành chính và lưu hồ sơ.

 • Trả lại tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (trừ trường hợp bị tước quyền sử dụng hoặc bị tịch thu) theo quy định của pháp luật.

 • Trường hợp giải quyết vụ việc theo thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên giấy thông báo, giấy tờ tùy thân; cho người vi phạm xem kết quả thu thập được hành vi vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện xử lý vi phạm theo quy định.

Trường hợp người vi phạm thực hiện nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an

 • Người có thẩm quyền xử phạt gửi thông tin xử phạt lên Cổng dịch vụ công. Cổng dịch vụ công sẽ thông báo cho người vi phạm tra cứu thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính thông qua số điện thoại người vi phạm đã đăng ký với cơ quan Công an.

 • Người vi phạm truy cập vào Cổng dịch vụ công để tra cứu thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính, đăng ký nhận lại giấy tờ bị tạm giữ qua dịch vụ bưu chính công ích.

 • Người có thẩm quyền xử phạt tra cứu biên lai điện tử thu tiền xử phạt vi phạm hành chính được hệ thống Cổng dịch vụ công gửi về để in, lưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và làm căn cứ trả lại giấy tờ bị tạm giữ theo quy định của pháp luật.

 • Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trả lại giấy tờ bị tạm giữ hết thời hạn tước cho người vi phạm qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp người vi phạm thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 118/2021/NĐ-CP. Trường hợp người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện, người vi phạm chưa đến giải quyết, xử lý (đối với phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định) thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan Đăng kiểm để phối hợp xử lý theo quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP và Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Việc xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện khi đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Công việc của Cảnh sát giao thông

Thông tư cũng quy định về công việc của Cảnh sát giao thông trong việc tuần tra, kiểm soát về giao thông đường bộ. Dưới đây là những quyền hạn của Cảnh sát giao thông:

 • Được dừng các phương tiện giao thông theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Thông tư 32/2023/TT-BCA và quy định của pháp luật có liên quan. Kiểm soát người và phương tiện giao thông, giấy tờ của người điều khiển phương tiện giao thông, giấy tờ của phương tiện giao thông và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện giao thông đang kiểm soát theo quy định của pháp luật. Kiểm soát việc thực hiện các quy định về an toàn vận tải đường bộ.

 • Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, trật tự xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định.

 • Được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trở giao thông hoặc các trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

 • Trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, Cảnh sát giao thông có thể huy động phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển, sử dụng phương tiện đó theo quy định của Luật Công an nhân dân.

 • Huy động được thực hiện dưới hình thức yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản.

 • Được trang bị, sử dụng phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ; phương tiện thông tin liên lạc; phương tiện kỹ thuật khác theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quy định khác của pháp luật có liên quan và của Bộ Công an.

 • Tạm thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại tuyến và nơi tạm dừng, đỗ phương tiện giao thông khi có tình huống ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông hoặc khi có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 • Thực hiện các quyền hạn khác của lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Chào người vi phạm

Thông tư cũng quy định về việc Cảnh sát giao thông chào người vi phạm. Theo đó, cán bộ Cảnh sát giao thông phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong và có thái độ ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với người có hành vi vi phạm pháp luật. Quy định này thay thế quy định “khá cứng nhắc” trong Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đây là những quy định quan trọng và cần tuân thủ cho việc giải quyết, xử lý vi phạm giao thông đường bộ. Chúng ta cần nắm vững những quy định này để tham gia giao thông an toàn và tuân thủ pháp luật.

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam
Luật Sự Tuấn: link

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI Vi phạm quy định về an toàn…