Thẩm quyền điều tra và thời hạn điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát

Rate this post

1. Về thẩm quyền điều tra của Viện kiểm sát

Viện kiểm sát có quyền tiến hành điều tra trong một số trường hợp nhất định theo Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Điều này được thể hiện qua các quy định sau:

  • Khoản 4 Điều 3 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 quy định chỉ có Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ mới được tiến hành hoạt động điều tra hình sự.
  • Khoản 1 Điều 280 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung có thể được viện kiểm sát tiến hành khi được quyết định của thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
  • Khoản 3 Điều 236 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định viện kiểm sát có nhiệm vụ trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra trong giai đoạn truy tố.

Điều này cho thấy, ngoài các cơ quan điều tra được quy định trong Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Viện kiểm sát cũng có thẩm quyền điều tra trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, cần có sự sửa đổi, bổ sung để đồng bộ và thống nhất các quy định liên quan.

2. Về thời hạn điều tra của Viện kiểm sát

Thời hạn điều tra của Viện kiểm sát được quy định tùy theo tính chất, mức độ của vụ án và một số trường hợp, hình thức đặc thù điều tra theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tuy nhiên, việc áp dụng thời hạn điều tra trong thực tiễn gặp nhiều khó khăn do pháp luật chưa định rõ.

  • Khi Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung, thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung.
  • Khi Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành điều tra, thời hạn điều tra không quá 1 tháng tính từ ngày Viện kiểm sát nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, pháp luật chưa quy định thời hạn Viện kiểm sát chuyển lại hồ sơ cho Tòa án nếu quyết định và yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án không có căn cứ. Trong một số trường hợp, Viện kiểm sát vẫn giữ hồ sơ một thời gian trước khi trả lại cho Tòa án với lý do cần thời gian để kiểm tra yêu cầu của Tòa án. Điều này không phù hợp với quy định hiện hành.

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Với mục tiêu đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, cần sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Cụ thể, các đề xuất, kiến nghị như sau:

  • Sửa đổi Điều 11 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 để nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra.
  • Bổ sung quy định về thời hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc thực hiện nhiệm vụ điều tra theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Cụ thể, sửa đổi khoản 7 Điều 165, khoản 2 Điều 174, khoản 1 Điều 246 để định rõ thời hạn, quyền và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc điều tra bổ sung và giải quyết vụ án.

Những điều chỉnh này sẽ đảm bảo quy định pháp luật thống nhất và đồng bộ, phản ánh rõ vai trò quan trọng của Viện kiểm sát trong hoạt động tư pháp. Đồng thời, việc quy định rõ thời hạn điều tra sẽ giúp đảm bảo giải quyết vụ án hình sự đúng thời hạn, thống nhất việc áp dụng pháp luật trong các trường hợp điều tra bổ sung.

Nguồn: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Phân tích tội giết người theo quy định Bộ Luật Hình Sự Người dưới 16 tuổi trộm máy tính đem bán thì…