Phương thức và cơ quan có thẩm quyền xác định ranh giới đất đai?

Rate this post

Câu hỏi bạn Báo Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Khái niệm ranh giới thửa đất đã được quy định trong Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 25/2014/TT-BTNMT như sau: Ranh giới thửa đất là đường gấp khúc tạo thành bởi các cạnh thửa nối liền, bao quanh phần diện tích thuộc thửa đất đó.

Ngoài ra, Điều 175 của Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định: “Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định thông qua thỏa thuận hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ranh giới cũng có thể được xác định dựa trên tập quán hoặc các ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp. Việc lấn chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách cũng bị cấm, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Tất cả các chủ thể đều có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ ranh giới chung”.

ranh-gioi-dat-dai.jpg
Văn phòng Đăng ký đất đai là cơ quan có thẩm quyền đo đạc và xác định lại ranh giới đất

Thẩm quyền xác định ranh giới thửa đất

Theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 5 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi và bổ sung bởi Khoản 4 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP): Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng là nơi thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất. Nó cũng có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp được ủy quyền theo quy định. Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai còn có trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng và thực hiện các dịch vụ khác phù hợp với năng lực pháp luật.

Như vậy, việc đo đạc và xác định lại ranh giới đất thuộc chức năng của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Xác định ranh giới thửa đất

Điều 11 của Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về cách xác định ranh giới thửa đất. Theo đó, trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người hướng dẫn và người sử dụng, quản lý đất liên quan để thực hiện các công việc sau: Xác định ranh giới và các mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ; lập Bản mô tả ranh giới và các mốc giới thửa đất để làm căn cứ cho việc đo đạc ranh giới thửa đất; yêu cầu người sử dụng đất cung cấp các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao giấy tờ này mà không cần công chứng, chứng thực).

Người hướng dẫn có thể là công chức địa chính xã, phường, thị trấn hoặc cán bộ của thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… Người hướng dẫn có nhiệm vụ hỗ trợ và chỉ dẫn cán bộ đo đạc trong việc xác định hiện trạng và ranh giới sử dụng đất.

Ngoài ra, khi xác định ranh giới, cần tuân theo quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 11 của Thông tư 25/2014/TT-BTNMT như sau: Trong trường hợp không có tranh chấp, ranh giới sẽ được xác định dựa trên hiện trạng sử dụng, quản lý và chỉnh lý dựa trên kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của Tòa án, kết quả giải quyết tranh chấp của cơ quan có thẩm quyền hoặc các quyết định hành chính liên quan đến ranh giới.

Với trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới: Nếu thuộc trường hợp này, đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có thửa đất để giải quyết. Trong trường hợp tranh chấp chưa kết thúc khi đo đạc tại địa phương nhưng ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý được xác định, công việc đo đạc sẽ dựa trên ranh giới thực tế đó. Nếu không thể xác định ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý, đo đạc sẽ được thực hiện để khoanh bao các thửa đất tranh chấp.

Đơn vị đo đạc cũng có trách nhiệm lập mô tả thực trạng phần đất tranh chấp thành 2 bản, trong đó 1 bản lưu trong hồ sơ đo đạc và 1 bản gửi cho UBND xã, phường, thị trấn để tiếp tục giải quyết tranh chấp theo thẩm quyền.

Vậy là ranh giới đất đai được xác định thông qua quy trình và thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai. Đây là quy trình hết sức quan trọng để đảm bảo sự rõ ràng và công bằng trong việc xác định quyền sở hữu và sử dụng đất đai.

Thông tin được cung cấp bởi Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Thủ tục đăng ký khai tử năm 2022 Tội cướp tài sản: Nhận diện và hình phạt Các biện pháp ngăn chặn…