Người dưới 16 tuổi trộm máy tính đem bán thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Rate this post

Chào bạn Thanh Sang (Ninh Bình), bạn hỏi rằng trong trường hợp người dưới 16 tuổi ăn trộm máy tính để bán, liệu có phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành không? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết này.

Người dưới 16 tuổi trộm máy tính đem bán thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Căn cứ vào Điều 173 Bộ luật hình sự 2015 (đã được sửa đổi bởi khoản 34 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định về tội trộm cắp tài sản, chúng ta có thể trả lời câu hỏi này.

Theo quy định này, người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ từ 03 năm đến 06 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
 • Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 • Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;
 • Tài sản là di vật, cổ vật.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

 • Chiếm đoạt tài sản có giá trị 500.000.000 đồng trở lên;
 • Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Dựa trên quy định trên, hành vi trộm máy tính sẽ được coi là tội trộm cắp tài sản. Người có hành vi phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi chiếc máy tính bị trộm có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên, hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp thuộc khoản 1 Điều 173 Bộ Luật hình sự 2015 (đã được sửa đổi bởi khoản 34 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017).

Tuy nhiên, cũng cần xem xét yếu tố người chưa thành niên, cụ thể trong trường hợp này là người dưới 16 tuổi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 (đã được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017), người dưới 16 tuổi khi thực hiện hành vi ăn trộm máy tính và đem bán sẽ có xử lý như sau:

 • Đối với người dưới 14 tuổi: Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do pháp luật không quy định;
 • Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi: Phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật hình sự 2015.

Theo Điều 9 Bộ luật hình sự 2015 (đã được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017), tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn, với mức cao nhất của khung hình phạt là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.

Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, mức cao nhất của khung hình phạt là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Như vậy, người dưới 16 tuổi ăn trộm máy tính đem bán chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình trong trường hợp độ tuổi phạm tội là từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và chiếc máy tính đấy có giá trị từ 200.000 đồng trở lên.

Người dưới 16 tuổi ăn trộm máy tính không bị truy cứu trách nhiệm hình sự xử lý ra sao?

Việc xử lý người dưới 16 tuổi ăn trộm máy tính nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Cụ thể, người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với khoản tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi thực hiện hành vi ăn trộm máy tính, nhưng không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dưới 16 tuổi trộm tài sản dưới 200.000.000 triệu đồng nhưng nhiều lần, xử lý thế nào?

Theo Công văn 64/TANDTC-PC, trong trường hợp người dưới 16 tuổi thực hiện nhiều lần hành vi trộm cắp tài sản, mỗi lần giá trị tài sản đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự, và hành vi trộm tài sản chưa bị xử phạt hành chính và chưa hết thời hiệu xử phạt hành chính, sẽ xử lý như sau:

 • Nếu tổng giá trị tài sản các lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản dưới 200.000.000 đồng, người dưới 16 tuổi sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Nếu tổng giá trị tài sản các lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản từ 200.000.000 đồng trở lên, người dưới 16 tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Xử lý đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền như thế nào? Mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, đối…