Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Rate this post

Image

Trong hình sự Việt Nam, tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là một trong những tội phạm nghiêm trọng. Theo quy định tại Điều 230 Bộ luật Hình sự 2015, tội này bao gồm các yếu tố sau đây:

Khách thể

Tội phạm này xâm phạm chế độ quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nước, đồng thời cũng xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác. Đối tượng tác động của tội phạm này là đất đai.

Mặt khách quan

Về hành vi

Chủ thể lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện các hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Các hành vi này gồm:

 • Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đất đai.
 • Vi phạm quy định về bồi thường tài sản, sản xuất kinh doanh.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, người phạm tội vi phạm quy định pháp luật đất đai trong việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, cho phép chuyển quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hành vi này có thể thực hiện bằng hành động hay không hành động.

Bồi thường về đất

Bồi thường về đất là việc Nhà nước bồi thường, đền bù bằng đất tương ứng cho người sử dụng đất khi bị thu hồi đất. Mục đích của việc bồi thường này là đảm bảo đời sống, đảm bảo nơi ăn ở, sinh sống, an ninh, sản xuất đầu tư kinh doanh… Khi diện tích đất thu hồi đảm bảo các điều kiện tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 và các quy định khác pháp luật. Nhà nước sẽ quy định cụ thể điều kiện được bồi thường về đất, diện tích đất được bồi thường, loại đất được bồi thường tương ứng. Trong trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu bồi thường bằng đất hoặc không có đất để bồi thường, Nhà nước sẽ bồi thường bằng tiền tương ứng với giá trị diện tích đất thu hồi theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Hỗ trợ và tái định cư

Ngoài việc được bồi thường về đất, người sử dụng đất còn được Nhà nước hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất. Đồng thời, họ cũng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cũng như thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở. Họ cũng có thể nhận được các khoản hỗ trợ khác như hỗ trợ tiền, công cụ lao động, các khoản tài chính ưu đãi… Trong trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở, người sử dụng đất được Nhà nước hỗ trợ bằng việc lập và thực hiện dự án tái định cư.

Người phạm tội

Người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có thể thực hiện các hành vi sau đây:

 • Không bồi thường về đất, không hỗ trợ và tái định cư hoặc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thấp hơn diện tích đất và các khoản hỗ trợ, tái định cư mà người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ. Hành vi này gây thiệt hại cho người sử dụng đất có đất bị thu hồi.
 • Bồi thường về đất không đúng loại đất có cùng mục đích sử dụng với diện tích đất được thu hồi, bồi thường vượt quá diện tích đất thu hồi, hỗ trợ và tái định cư cao hơn tiêu chuẩn mà người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Hành vi này gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước hoặc người sử dụng đất.
 • Áp dụng bồi thường bằng tiền cho diện tích đất thu hồi không đúng theo giá đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
 • Áp dụng bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư cho những trường hợp thu hồi đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất, không được áp dụng các khoản hỗ trợ, tái định cư.
 • Áp dụng bồi thường cho khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại không thuộc diện chi phí đầu tư vào đất còn lại được bồi thường, áp dụng vượt mức đền bù với chi phí đầu tư vào đất còn lại được bồi thường.

Người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm các quy định của pháp luật về bồi thường tài sản, vi phạm quy định về sản xuất kinh doanh cũng có thể thực hiện các hành vi sau đây:

 • Không bồi thường, bồi thường thấp hơn giá trị tài sản, chi phí di chuyển tài sản khi thu hồi đất, khoản bồi thường do hạn chế khả năng sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn thuộc các công trình công cộng, an ninh, quốc phòng mà không thu hồi đất.
 • Bồi thường vượt giá trị thiệt hại tài sản, chi phí di chuyển tài sản, chi phí phát sinh khác khi thu hồi đất.
 • Bồi thường đối với tài sản gắn liền với đất không thuộc diện được bồi thường về tài sản do thu hồi đất.
 • Bồi thường về tài sản cho những tài sản có thể di chuyển làm tăng chi phí bồi thường.

Mặt chủ quan

Người phạm tội có lỗi cố ý (trực tiếp hoặc gián tiếp). Lỗi cố ý trực tiếp là khi người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra. Lỗi cố ý gián tiếp là khi người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Động cơ, mục đích không là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Tuy nhiên, động cơ vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác là tình tiết định khung tăng nặng trong tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ, nếu có bất kỳ thắc mắc gì khách hàng vui lòng liên hệ Văn Phòng Luật sư Quang Thái để được giải đáp chi tiết hơn.

Địa chỉ: G04, 12 Mạc Đĩnh Chi (tầng trệt Tòa nhà City View), Quận 1, TP.HCM

Website: luatsuquangthai.vn

Email: [email protected]

Điện thoại: 0903.888.087

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356) Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…