Cổng TTĐT Sở Tư Pháp Hà Tĩnh

Rate this post

Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Cổng TTĐT Sở Tư Pháp Hà Tĩnh là nơi lưu trữ thông tin về việc lập biên bản vi phạm hành chính và các quy định liên quan. Với sự thay đổi và bổ sung của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 vào năm 2020 và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người có thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính và lập trong các trường hợp cụ thể đã được định rõ.

Thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính

Theo quy định, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính bao gồm người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang thi hành công vụ, nhiệm vụ. Ngoài ra, còn có người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản. Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.

Với quy định này, người có thẩm quyền xử phạt ở mỗi lĩnh vực sẽ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tương ứng.

Thẩm quyền lập Biên bản và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đang giải quyết vụ việc cũng có thẩm quyền lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Sau khi nhận được biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, người có thẩm quyền sẽ áp dụng hình thức xử phạt tịch thu theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền tạm giữ không phụ thuộc vào giá trị của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Điều này tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước và các cá nhân thi hành công vụ trong việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề mà không cần phải có thẩm quyền xử phạt.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bao gồm thẩm quyền xử phạt chính, thẩm quyền xử phạt bổ sung và thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Các quy định về thẩm quyền này sẽ được cụ thể hóa theo từng nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Trong quá trình xác định thẩm quyền xử phạt, cần lưu ý một số nguyên tắc, bao gồm:

  1. Chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.
  2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định theo ngành, lĩnh vực quản lý có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý.
  3. Trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người, việc xử phạt sẽ do người thụ lý đầu tiên thực hiện.

Thẩm quyền quyết định cưỡng chế

Theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính, không phải tất cả những người có thẩm quyền xử phạt đều có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế gắn với chức danh của người có thẩm quyền xử phạt, như Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và chức danh trưởng trong một số cơ quan ngành. Trong trường hợp người ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế, báo cáo cấp trên của mình sẽ ra quyết định cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt.

Việc quy định rõ ràng, minh bạch về thẩm quyền trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan nhà nước và các chức danh có thẩm quyền. Đồng thời, nó cũng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đối tượng vi phạm.

Đọc thêm tại Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Một số vướng mắc về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và kiến nghị hoàn thiện Tội giết người theo…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…