Cách Tính Tiền Phạt Chậm Nộp Thuế – Có Ví Dụ Cụ Thể

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế theo từng khoảng thời gian. Chúng ta sẽ giải quyết thắc mắc và tiết kiệm thời gian cho các bạn vào cuối năm.

I. Thời hạn nộp tiền thuế

1. Thuế môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, thuế TNDN

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế tháng, quý, quyết toán thuế.

 • Đối với hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Đối với hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Đối với hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

II. Mức phạt chậm nộp thuế

 1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 1/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính ở mức 0.03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

 2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 1/7/2016 nhưng sau ngày 1/7/2016 vẫn chưa nộp, áp dụng các quy định sau:

 • Trước ngày 1/1/2015: số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày.
 • Từ ngày 1/1/2015: 0.05%/ngày.
 • Từ ngày 1/7/2016: 0.03%/ngày.
 1. Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày kế tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

 2. Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2015, nhưng sau ngày 1/1/2015 được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc tự phát hiện, áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến ngày người nộp thuế nộp tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước.

III. Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế và ví dụ

 1. Cách tính
 • Trước ngày 1/1/2015:

  • Số ngày chậm nộp < 90 ngày:
   Số tiền phạt = số tiền thuế chậm nộp x 0.05% x số ngày chậm nộp.

  • Số ngày chậm nộp > 90 ngày:
   Số tiền phạt = số tiền thuế chậm nộp x 0.07% x (số ngày chậm nộp – 90 ngày).

 • Từ ngày 1/1/2015:
  Số tiền phạt = số tiền thuế chậm nộp x 0.05% x số ngày chậm nộp.

 • Từ ngày 1/7/2016 trở đi:
  Số tiền phạt = số tiền thuế chậm nộp x 0.03% x số ngày chậm nộp.

 1. Ví dụ
 • Ví dụ 1: Công ty A nợ 50.000.000đ tiền thuế GTGT, hạn nộp là ngày 21/5/2018. Công ty A nộp 50.000.000đ vào ngày 30/6/2018, số ngày chậm nộp tính từ 21/5/2018 đến ngày 30/6/2018.

  Từ ngày 21/5/2018 đến 30/6/2018 số ngày chậm nộp là 41 ngày:

  50.000.000 x 0.03% x 41 = 615.000 đồng.

 • Ví dụ 2: Công ty B nợ 70.000.000đ tiền thuế, hạn nộp là 2/4/2015. Công ty B nộp 70.000.000đ vào ngày 30/7/2016, số ngày chậm nộp tính từ ngày 2/4/2015 đến ngày 30/6/2016 là 455 ngày, từ ngày 1/7/2016 đến ngày 30/7/2017 là 30 ngày.

  Từ ngày 2/4/2015 đến 30/6/2016 số ngày chậm nộp là 455 ngày:

  70.000.000 x 0.05% x 455 = 15.925.000 đồng.

  Từ ngày 1/7/2016 đến 30/7/2016 số ngày chậm nộp là 30 ngày:

  70.000.000 x 0.03% x 30 = 630.000 đồng.

  Số tiền phạt chậm nộp của Công ty B là: 15.925.000 đồng + 630.000 đồng = 16.555.000 đồng.

Tham khảo thông tư 156/2013/TT-BTC.

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Mức phạt khi nộp chậm tờ khai thuế GTGT Tội phản bội Tổ quốc: Điều 108 BLHS năm 2015 Thẩm quyền giải…