Mức xử phạt khi bị đóng mã số thuế

Rate this post

Mã số thuế bị đóng có thể gây ảnh hưởng không những đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn có thể dẫn đến việc bị xử phạt về hành chính. Việc này thường xảy ra khi doanh nghiệp không biết rằng mã số thuế của mình đã bị đóng hoặc đã bị đóng trong một thời gian dài.

Xử phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, các hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể như sau:

 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày với tình tiết giảm nhẹ.
 2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu không dưới 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
 3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
 4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu không dưới 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
 5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu không dưới 1.600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.
 6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt tối thiểu không dưới 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  • a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
  • b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư này.
  • c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
  • d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Xử phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn so với thời hạn quy định

Căn cứ theo Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC và được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, các hành vi chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn so với thời hạn quy định cũng sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể như sau:

 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn quy định.
 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng cho hành vi chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định.
 3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng cho hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi này được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định.

Rủi ro khi doanh nghiệp xuất hóa đơn trong thời gian bị đóng mã số thuế

Theo khoản 5 điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn sẽ bị xử phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Điều này trừ trường hợp vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

Qua đó, việc mở mã số thuế là quy trình quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh một cách liên tục. Để thực hiện quy trình này, doanh nghiệp cần hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ khai và nộp thuế cũng như nộp phạt hành chính (nếu có).

Quý Doanh nghiệp gặp khó khăn về nghiệp vụ kế toán thuế, xin vui lòng liên hệ Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam để được tư vấn về mặt pháp lý cũng như được cung cấp các dịch vụ liên quan, để quá trình kinh doanh diễn ra thuận lợi!

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Cổng TTĐT Sở Tư Pháp Hà Tĩnh Quy trình thủ tục buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép Quy định…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…