Trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong kỷ luật tổ chức đảng

Rate this post

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22-QĐ/TW) thay thế Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng.

Mục tiêu của Quy định 22-QĐ/TW

Quy định 22-QĐ/TW đã được bổ sung, sửa đổi một số nội dung quan trọng để cụ thể hoá Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Thay đổi cơ bản về kết cấu và nội dung

Quy định số 22-QĐ/TW có thay đổi cơ bản về kết cấu và nội dung so với Quy định số 30-QĐ/TW. Thay vì chỉ tập trung cụ thể hóa Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng, nội dung Quy định đã dung bao quát, quy định toàn bộ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quy định 22-QĐ/TW đã sắp xếp nội dung theo chương, điều, khoản khoa học hơn, dễ nhớ, dễ hiểu, thuận tiện cho việc vận dụng, tra cứu.

Trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra

Một trong những nội dung mới quan trọng trong Quy định 22-QĐ/TW là việc bổ sung trách nhiệm, thẩm quyền cho ủy ban kiểm tra được kỷ luật tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy cấp dưới. Điều này giúp ủy ban kiểm tra các cấp có thể chủ động hơn, kịp thời hơn, quyết liệt hơn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng giao phó trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15.920 tổ chức đảng. UBKT Trung ương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư về việc kiểm tra, xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Quy định thẩm quyền kỷ luật tổ chức đảng

Việc Quy định 22-QĐ/TW bổ sung thẩm quyền kỷ luật tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy cấp dưới cho ủy ban kiểm tra các cấp sẽ giải quyết những hạn chế, bất cập trong quá trình kiểm tra và xử lý kỷ luật đảng.

Kỳ họp thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngay trong Kỳ họp thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ ngày 02 đến 04/8/2021), căn cứ Quy định số 22-QĐ/TW, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, trong đó quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với một số tổ chức đảng cấp dưới cấp trực thuộc Thành ủy thành phố Hà Nội và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.

Sự quan trọng của ủy ban kiểm tra

Việc Ban Chấp hành Trung ương giao thêm thẩm quyền kỷ luật tổ chức đảng cấp dưới cho ủy ban kiểm tra các cấp cũng là yêu cầu, đòi hỏi ủy ban kiểm tra cần phải nêu cao hơn nữa trách nhiệm trong việc bảo vệ đường lối, tư tưởng, quan điểm của Đảng. Điều này đảm bảo thực hiện đúng phương châm của kỷ luật đảng là công minh, chính xác, kịp thời.

Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nguồn: UBKTTW.vn

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Quy định về “Tạm hoãn xuất cảnh” của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Quy trình thủ tục buộc tháo…