Cổng TTĐT Sở Tư Pháp Hà Tĩnh – Hành chính tài nguyên nước và khoáng sản

Rate this post

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định này không chỉ quy định hành vi vi phạm và mức xử phạt, mà còn xác định thẩm quyền xử phạt của các cơ quan và tổ chức. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng chuẩn bị có hiệu lực. Cụ thể, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP đã phân định rõ phạm vi xử phạt thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tại Điều 64 của Nghị định.

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền áp dụng các hình phạt chính là phạt cảnh cáo và phạt tiền lên đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, còn có thể áp dụng 10/19 biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g, h, k, m và o khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

So với Nghị định số 33/2017/NĐ-CP, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP đã bỏ thẩm quyền áp dụng của chủ tịch UBND cấp xã đối với 02 biện pháp khắc phục hậu quả.

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước

Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền phạt cảnh cáo và áp dụng mức phạt tiền cao nhất đến 50.000.000 đồng. Ngoài ra, còn có quyền tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động, và tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm.

Xử phạt vi phạm tiếp theo lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt chính đối với tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm. Mức phạt tiền tối đa thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh là 250.000.000 đồng đối với cá nhân và 500.000.000 đồng đối với tổ chức trong lĩnh vực tài nguyên nước, và 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức trong lĩnh vực khoáng sản. Chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này. Mỗi cá nhân và tổ chức vi phạm sẽ chỉ bị áp dụng 01 hình phạt chính nhưng có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Luôn cập nhật thông tin mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản tại Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Trách nhiệm hình sự đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em Cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…