Luật Đất Đai 2024: Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Rate this post

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, việc trình tự, thủ tục giao đất và cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để hiểu rõ về vấn đề này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết luật đất đai năm 2024.

Giao đất và cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

 1. Việc chuẩn bị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo các bước sau:
 • Đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của khu đất, thửa đất đấu giá, và gửi đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Cơ quan có chức năng quản lý đất đai xác định giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá, và trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên đề nghị của cơ quan quản lý đất đai.
 • Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất dựa trên đề nghị của cơ quan quản lý đất đai.
 • Đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.
 1. Đơn vị, tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

 1. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo các bước sau:
 • Đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ và gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công và gửi cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai, đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
 1. Người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

 2. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm:

 • Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.
 • Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.
 1. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Với việc áp dụng luật đất đai năm 2024, trình tự và thủ tục giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được điều chỉnh một cách rõ ràng và hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai tại Việt Nam. Để có thông tin chi tiết hơn về luật đất đai và các vấn đề liên quan, bạn có thể tham khảo Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Giao Phương Tiện Cho Người Không Đủ Điều Kiện Điều Khiển Gây Tai Nạn Bị Xử Lý Thế Nào? Thủ tục đăng…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…