CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẶNG GIA – Quy định miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ Luật Hình Sự 2015

Rate this post

Image

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Giới thiệu

Trong hình phạt hình sự, miễn trách nhiệm hình sự là một quy định quan trọng trong Bộ Luật Hình Sự 2015. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời đáp ứng mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Miễn trách nhiệm hình sự cũng đảm bảo được yêu cầu giáo dục và sự phục hồi của người phạm tội, giúp họ trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật Hình Sự 2015

Theo Điều 29 của Bộ Luật Hình Sự 2015, người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp sau:

Miễn trách nhiệm hình sự theo điều 1

  • Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.
  • Khi có quyết định đại xá.

Miễn trách nhiệm hình sự theo điều 2

  • Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.
  • Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa.
  • Người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

Miễn trách nhiệm hình sự theo điều 3

  • Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Sự mở rộng của miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ Luật Hình Sự 2015

So với Bộ Luật Hình Sự 1999, Bộ Luật Hình Sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) đã bổ sung một số điểm quan trọng như sau:

  • Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa thì được miễn trách nhiệm hình sự.
  • Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
  • Bổ sung tình tiết người phạm tội lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được nhà nước và xã hội thừa nhận thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
  • Bổ sung khoản 3 về những trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Với những quy định có tính chất bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền phải miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội khi gặp những trường hợp phù hợp với nội dung của điều luật. Với những quy định có tính chất tuỳ nghi, cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá từng trường hợp cụ thể để đưa ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự hoặc không miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội.

Miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ Luật Hình Sự 2015 mở rộng phạm vi miễn trách nhiệm hình sự để hạn chế đến mức thấp nhất việc xử lý bằng biện pháp hình sự đối với người phạm tội, đồng thời thể hiện bản chất nhân đạo của pháp luật trong nước ta.

Đọc thêm về Luật sở hữu trí tuệ tại Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Cổng TTĐT Sở Tư Pháp Hà Tĩnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…