Những thay đổi quan trọng về trách nhiệm hình sự đối với tội “Tham ô tài sản” theo Bộ luật hình sự 2015

Rate this post

Tội tham ô tài sản

Luật Sư Tuấn

Việc bảo vệ tài sản là một vấn đề quan trọng và cần thiết trong xã hội. Để đảm bảo trật tự và công bằng, việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội “Tham ô tài sản” luôn được quan tâm và điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Bài viết này sẽ giới thiệu những quy định mới về trách nhiệm hình sự đối với tội “Tham ô tài sản” theo Bộ luật hình sự năm 2015.

Tăng mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt

Theo Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt đã được điều chỉnh. Cụ thể, mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng đã được tăng lên từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. Mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng cũng đã được tăng lên từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. Tương tự, mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng đã được điều chỉnh lên từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. Cuối cùng, mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 500.000.000 đồng trở lên cũng đã được tăng lên từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

Bỏ tình tiết “gây hậu quả nghiêm trọng”

Một điểm đáng chú ý trong sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2015 là việc bỏ tình tiết “gây hậu quả nghiêm trọng” trong khoản 1 Điều 353. Điều này giúp gỡ bỏ những khó khăn trong quá trình áp dụng luật pháp trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử.

Sửa đổi tình tiết “phạm tội nhiều lần”

Trước đây, điều luật chỉ nêu rõ “phạm tội nhiều lần” trong điểm c khoản 2 Điều 278 BLHS năm 1999. Tuy nhiên, theo sửa đổi của Bộ luật hình sự năm 2015, tình tiết này đã được thay đổi thành “Phạm tội từ 2 lần trở lên”. Sửa đổi này giúp quy định pháp luật trở nên rõ ràng và dễ áp dụng.

Bỏ tình tiết “gây hậu quả nghiêm trọng khác”

Bổ sung vào điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 là các tình tiết mới như “Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo”, “tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng” và “các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn”. Tuy nhiên, việc áp dụng các tình tiết này cần có hướng dẫn cụ thể để thuận lợi cho việc áp dụng.

Tăng mức phạt tiền

Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 cũng đã điều chỉnh mức phạt tiền cho tội “Tham ô tài sản”. Mức phạt tiền đã được tăng từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng lên từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Bổ sung chủ thể thực hiện tội phạm

Bổ sung vào khoản 6 Điều 353 BLHS 2015 là quy định rằng “Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều này”. Điều này mở rộng chủ thể thực hiện tội phạm không chỉ là người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống các cơ quan nhà nước, mà còn người có chức vụ quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước.

Không áp dụng thời hiệu

Đối với tội “Tham ô tài sản” thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 BLHS 2015, các quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được áp dụng. Điều này có nghĩa là bất kỳ thời điểm nào phát hiện tội phạm liên quan đến việc tham ô tài sản, người phạm tội sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, ngay cả khi đã về hưu hoặc nghỉ việc.

Chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân

Với mục tiêu hạn chế áp dụng hình phạt tử hình và tăng cường việc thu hồi tài sản tham nhũng, điểm c, khoản 3 Điều 40BLHS 2015 quy định rằng người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, nếu đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm, sẽ không bị thi hành án tử hình mà thay vào đó sẽ được chuyển thành hình phạt tù chung thân.

Kết luận

Như vậy, những sửa đổi và bổ sung trong Bộ luật Hình sự năm 2015 đã mang lại những quy định cụ thể và rõ ràng hơn về trách nhiệm hình sự đối với tội “Tham ô tài sản”. Các quy định này giúp đảm bảo công bằng và trật tự trong xã hội. Luật Sư Tuấn luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn trong các vấn đề liên quan đến luật pháp. Luật Sư Tuấn

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với tòa nhà là gì? Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông…