Tổn thất tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Điều 179 BLHS năm 2015

Rate this post

Bạn có biết rằng việc thiếu trách nhiệm và gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là một hành vi phạm tội nghiêm trọng? Để hiểu rõ hơn về nội dung Điều 179 BLHS năm 2015 liên quan đến tội này, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Quyền sở hữu tài sản và đối tượng tác động

Người sở hữu tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là các khách thể của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Đối tượng tác động của tội phạm này bao gồm cả vật chất và tiền bạc.

Thiệt hại nghiêm trọng và các yếu tố liên quan

Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có các yếu tố sau: hành vi khách quan, thiệt hại nghiêm trọng do hành vi phạm tội gây ra, và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan và thiệt hại nghiêm trọng. Hành vi khách quan của tội phạm này là việc không tuân thủ hoặc tuân thủ không đúng mức các quy định về quản lý, sử dụng, bảo vệ tài sản. Hành vi này gây mất mát, hư hỏng hoặc lãng phí tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 100.000.000 đồng trở lên. Theo quy định tại Điều 179 BLHS, những hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chủ thể và lỗi vô ý

Chủ thể của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là người từ 16 tuổi trở lên, có đủ khả năng trị nghiệm và có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản.

Tội này có thể được phạt dưới hình thức lỗi vô ý. Dưới hình thức lỗi vô ý do quá tự tin, người phạm tội thấy trước hành vi thiếu trách nhiệm của mình có thể gây mất mát, hư hỏng, lãng phí cho tài sản, nhưng cho rằng hậu quả đó không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa. Còn dưới hình thức lỗi vô ý do cẩu thả, người phạm tội không thấy trước hành vi thiếu trách nhiệm của mình có thể gây thiệt hại cho tài sản, mặc dù đã có cơ hội để nhận ra hậu quả.

Hình phạt

Điều 179 BLHS năm 2015 quy định ba khung hình phạt đối với người phạm tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

  • Khung 1: Phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm áp dụng đối với người phạm tội không có tình tiết tăng nặng định khung hình phạt.

  • Khung 2: Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm áp dụng đối với người phạm tội gây thiệt hại trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng.

  • Khung 3: Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm áp dụng đối với người phạm tội gây thiệt hại trị giá 2.000.000.000 đồng trở lên.

Ngoài các hình phạt trên, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tổng kết

So với quy định tại Điều 144 BLHS năm 2009, Điều 179 BLHS năm 2015 có một số điểm mới. Tên tội danh đã được thay đổi và đối tượng tác động đã mở rộng để bao gồm cả tài sản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Mức thiệt hại khởi điểm để truy cứu trách nhiệm hình sự cũng đã được điều chỉnh. Ngoài ra, hình phạt cụ thể cũng có sự thay đổi.

Với việc hiểu rõ các quy định này, chúng ta có thể tăng cường trách nhiệm và cẩn trọng trong công tác quản lý tài sản, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam [^source]

minhhoa

[^source]: Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục…